TRAL-blogi: Joustavat työaikaratkaisut tukemaan töihin paluuta perhevapaan jälkeen

1.10.2018

Vaihtoehtona ei saisi olla pelkät ääritilanteet, joissa ollaan joko pelkästään kotona tai töissä. Keikkatöiden, tuntitöiden, projektien ja osa-aikatöiden mahdollisuutta tulisisi kartoittaa yhä laajemmin organisaatiossa. Järjestelmä ei saisi myöskään olla esteenä joustavia ratkaisuja etsittäessä.

Kaipasin itse vanhempainvapaan aikana hoivavastuun rinnalle työperäistä ajattelua ja tekemistä, sekä työyhteisöä ja työkavereita. Koin ristiriitaisia tunteita, jopa paineita, lapsen hoitamisesta kotona, vaikka samanaikaisesti halusin tehdä osittain jo töitä. Työn imu oli suuri, vaikka samanaikaisesti koin voimakasta vetoa kotiin.

Kahden lapsen äitinä toteutin molemmat hoitovapaalta paluuni tekemällä ennalta sovitun tuntimäärän joustavasti etätöinä tietyn ajan puitteissa tiettyyn projektiin liittyen. Organisaatio sai osaamiseni taas käyttöönsä ja projektit eteenpäin, itse sain sovitun korvauksen ja ennen kaikkea kaipaamiani työperäisiä haasteita ja arvostusta. Työperäinen palaute ja osaamisen virkistäminen helpottivat myös varsinaista paluuta kokopäiväiseksi työntekijäksi, kun ammatillinen itsetunto oli taas kohdillaan! Pehmeän laskun avulla paluu ei ollut myöskään liian äkkinäinen ja koko perheellä oli mahdollisuus totutella tulevaan muutokseen.

Ihmettelenkin, miksi yritykset eivät hyödynnä enemmän joustavia ratkaisuja perhe- tai hoitovapaalta paluun yhteydessä? Erilaiset etätöinä tehtävät ajallisesti joustavat projektit tai suunnittelutyöt kelpaisivat varmasti monelle hoito- tai perhevapaalla olevalle vanhemmalle. Erityisesti asiantuntija- ja suunnittelutehtävissä, joissa työ ei pääasiassa ole sidottu tiettyyn aikaan tai paikkaan, mahdollisuuksia luulisi löytyvän.

Ajatuksia TRAL:n koko perhevapaamallin uudistamistarpeista voit lukea täältä.


Teksti ja lisätiedot: