TRAL-blogi: Tradenomien työttömyys jatkaa nopeaa laskuaan

12.10.2017

Elokuun lopussa korkeasti koulutettuja työttömiä oli 14,7 prosenttia vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Yhteensä työttömien määrä väheni vuodessa 14 prosenttia, joten korkeakoulutettujen työttömyys vähenee suunnilleen samaa tahtia yleisen työttömyyden kanssa. Erityisen suuri pudotus on ollut vastavalmistuneiden korkeakoulutettujen työttömyydessä. Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneiden vastavalmistuneiden työttömyys laski vuodessa peräti 26,9 prosenttia!

Myös tradenomien työttömyys on ollut jonkin aikaa laskussa. Elokuussa 2017 työttömiä tradenomeja oli 3981, joka on 12,8 prosenttia vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työttömien tradenomien määrä näyttää vähenevän kuta kuinkin samaa tahtia kauppatieteiden maistereiden ja filosofian maistereiden kanssa. Sen sijaan insinöörien ja diplomi-insinöörien työttömyys on vähentynyt reilusti nopeammin. Työttömien tekniikan korkeakoulutettujen määrä on vähentynyt yli viidennekselle vuodessa, jota voi pitää todella hienona kehityksenä!

Työttömien tradenomien määrä kääntyi nopeaan nousuun vuonna 2011 ja nousu jatkui aina viime vuoteen saakka. Työttömien tradenomien määrä enemmän kuin tuplautui viiden vuoden aikana: elokuussa 2011 työttömänä oli noin 2000 tradenomia, kun elokuussa 2016 määrä oli jo yli 4500. Tuohon aikaan kuukausittaisten työttömyystilastojen ilmestymistä odoteltiin toimistollamme kauhulla.

Mistä työttömien tradenomien määrän nopea kasvu sitten johtui? Suurin selittävä tekijä lienee yleinen taloustilanne. Työttömyys kasvoi nopeasti lähestulkoon kaikilla toimialoilla ja kaikissa akavalaisissa ammattiryhmissä ja tutkinnoissa. Tradenomien osalta määrän nopeaa kasvua selittänee ainakin osittain myös se, että vuodesta 2011 lähtien ammattikorkeakoulut ovat tehneet tradenomikoulutuksessa uusia tutkintoennätyksiä joka vuosi. Toisin sanoen entistä enemmän tradenomeja on ollut kilpailemassa yhä pienenevästä määrästä työpaikkoja, kun työmarkkinat heikentyivät heikon talouskehityksen vuoksi.

Päätimme tuossa tilanteessa kiinnittää merkittävästi enemmän huomioita työttömille jäsenille suunnattuihin palveluihin, jotta voimme tukea jäseniämme työllistymään vaikeassa tilanteessa. Lähestyimme jäseniämme muun muassa soittokampanjalla, jossa avasimme palvelutarjontaamme. Henkilökohtainen uraohjaus, työnhakuun liittyvät palvelumme, välittämiemme rekrytointi-ilmoitusten ja muiden akavalaisten liittojen kanssa toteutetut alueelliset työllistämishankkeet nostivat merkitystä entisestään. Nykytilannetta analysoidessa on helppo todeta, että nämä panostukset ovat todella kannattaneet!

Vaikka tradenomien ennätyksellisen nopea työttömyyden väheneminen on pelkästään iloinen asia, ei tilanne valitettavasti ole yhtä valoisa kaikkialla Suomessa. Työttömyyden vähenemisen vauhti vaihtelee alueittain. Työttömyys on edelleen pienessä kasvussa Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen alueella. Työttömyyden väheneminen on erittäin hidasta Pohjois-Pohjanmaalla, Hämeessä ja Satakunnassa. Sen sijaan erityisenä valopilkkuna näyttäytyy Pirkanmaa, jossa työttömien tradenomien määrä on vähentynyt vuodessa lähes viidenneksellä.

Suomessa ollaan nyt tilanteessa, jossa talous kasvaa ja työttömyys vähenee nopeasti. Monilla toimialoilla ja alueilla kasvua hidastaa pula oikeanlaista osaamista omaavasta työvoimasta. Samaan aikaan Suomessa on kuitenkin edelleen yli 40 000 korkeasti koulutettua työtöntä. Nyt olisi korkea aika lyödä isompaa vaihdetta silmään korkeakoulutetuille suunnatun muuntokoulutuksen kehittämisessä!

Hallitus otti budjettiriihessä askelia oikeaan suuntaan vakinaistamalla kokeilun korkeakoulutettujen muuntokoulutuksesta. Nyt on huolehdittava siitä, että muuntokoulutustarjontaa syntyy kattavasti eri aloille ympäri Suomen. Se on paras tapa vastata paitsi yritysten osaamistarpeisiin, myös korkeakoulutettujen työttömyyden vähentämiseen.


Akavan 2.10. julkaisemaan työttömyyskatsukseen voi tutustua täällä.

Teksti ja lisätiedot: