TRAL-blogi: Valtakunnansovittelijan valintaprosessi uudistettava

15.5.2018

Työmarkkinakeskusjärjestöt ovat HS:n uutisen mukaan päässeet sopuun uudesta valtakunnansovittelijasta. Käytännössä tämän esityksen myötä valinta on selvä. Siitä huolimatta korkeaan valtion virkaan on vielä järjestettävä lainmukainen avoin haku, joka osaltaan hidastaa nimitystä. Ministeriön tehtäväksi jää ainoastaan laittaa rekrytointilmoitus lehteen. Voiko näin tapahtua Suomessa vuonna 2018? Kyllä voi.

On historian jäänne, että työmarkkinakeskusjärjestöt päättävät valtakunnansovittelijasta. Työnantaja- ja palkansaajakeskusjärjestöt vuorottelevat valinnan tekemisessä. Nyt on tuhannen taalan paikka uudistaa koko valintamenettelyä, jotta jatkossa vältettäisiin edellisen valtakunnansovittelijan työpaikan vaihdoksesta aiheutunut kohu. Lisäksi on hyvä muistaa, etteivät työmarkkinakeskusjärjestöt enää edes käytä sovittelijan palveluita. Sovitteluun päätyvät ne ammatti- ja työnantajaliitot, jotka ovat työriitojen kohteena. Näin ollen valinnan tekevillä tahoilla ei ole mitään tekemistä sovittelijan kanssa, eivätkä he ole edes vastuussa tekemästään valinnasta.
 
Sen lisäksi, että valintamenettely kaipaisi täydellisen remontin, on jatkossa valtakunnansovittelijaan sovellettava kilpailukieltosopimusta ja karenssia. Tällä hetkellä sovittelija voi käytännössä siirtyä kesken toimikautensa esimerkiksi työnantaja- tai työntekijäliiton palvelukseen ilman minkäänlaista karenssiaikaa. Valtaosalla ylemmistä toimihenkilöistä on pitkät kilpailukieltosopimukset, mutta sen sijaan korkealla virkamiehellä sellaista se ei ole.

Mitäpä jos valtakunnansovittelija tulevaisuudessa valittaisiin aivan kuten muutkin korkeat virkamiehet? Varmasti nytkin tällä menettelyllä saadaan pätevä henkilö hoitamaan tehtävää, mutta laajempi hakijajoukko olisi mahdollista tavoittaa oikean avoimen haun kautta. Samalla suhmurointi ja kähmintä taustalla jäisivät vähemmälle.

Ministeriöllä on vielä aikaa ottaa vastuu ja uudistaa valintamenettelyä ennen lopullista nimitystä, kun työmarkkinakeskusjärjestöt eivät siihen kyenneet.

Teksti ja lisätiedot: