TRAL: Ikärasismi ei edistä työelämän tasa-arvoa

7.11.2018

SAK:n puheenjohtaja Jarkko Elorannan tänään esittämä (HS 7.11.) ajatus irtisanomisjärjestyksestä ei ole uusi. Esityksen mukaan suosittaisiin yrityksessä pisimpään työskennelleitä nuorten kustannuksella. Tradenomiliitto TRAL tyrmäsi ajatuksen jo vuonna 2013, eikä edelleenkään kannata esitystä.

- Kaikenikäisten työntekijöiden pysyminen työelämässä on oleellista, mutta nuorten työsuhdeturvan heikentämisellä tätä haastetta ei ratkaista, sanoo yksikönjohtaja Ville-Veikko Rantamaula. - Ei ole mitenkään hyväksyttävää, että nuoret ikäluokat laitettaisiin eriarvoiseen asemaan työelämässä irtisanomissuojan osalta, Rantamaula toteaa.

Jo nyt esimerkiksi määräaikaiset työsuhteet kasautuvat pääasiallisesti nuorille ja jokaisessa eläkeuudistuksessa nuorten työurien pituutta on kasvatettu huomattavasti aiempiin sukupolviin verrattuna.

SAK perustelee esitystä sillä, että yli 50-vuotiaiden mahdollisuudet uudelleentyöllistyä ovat heikommat kuin nuorilla. Muutosturvan parantaminen kompensoisi SAK:n mielestä nuorten irtisanomissuojan heikentämisen.

Nuorten harteilla on jo nyt pitkälti yritysten osaamisen kehittäminen ja tällaisella uudistuksella olisi heikentäviä vaikutuksia myös siihen.

- Tämä malli johtaisi siihen, että ikääntyneiden työntekijöiden osaamisen kehittäminen vähenisi entisestään ja se merkittävästi heikentää työmarkkina-arvoa kenen tahansa kohdalla, Rantamaula huomauttaa. Parasta työsuhdeturvaa on oman ammatillisen osaamisen ylläpito, jatkaa Rantamaula.

Työelämän uudistuksia tehtäessä on nähtävä nykyistä pidemmälle ja huomioitava myös työelämään tulevat ikäluokat, joita on vuosi vuodelta vähemmän.

– Ikärasismin varaan rakennettu uudistus olisi todella lyhytnäköistä. On hyvä muistaa, että nimenomaan nämä ikäluokat tulevaisuudessa rahoittavat yhteiskunnan toiminnot ja eläkkeet, myös kaikkien nykyisten päättäjien osalta, Rantamaula summaa.