TRAL: Suomi tarvitsee rohkean korkeakouluvision

24.10.2017

Opetus- ja kulttuuriministeriö julkaisi tänään 24.10. keväästä lähtien valmistellun korkeakouluvision. Tradenomiliitto TRAL peräänkuuluttaa rohkeasti tulevaisuuteen katsovaa visiota, johon korkeakoulut ja niiden sidosryhmät sitoutuvat. Vision toimeenpanon tueksi laadittavalta tiekartalta odotetaan nyt konkretiaa ja sidosryhmien osallistamista mahdollisimman laajasti.

- Yhteiselle, hallituskaudet ylittävälle visiolle on kiistaton tarve, sanoo puheenjohtaja Niko Aaltonen. - Maailma muuttuu nopealla tahdilla ja korkeakoulujärjestelmän on oltava muutoksen etulinjassa, Aaltonen painottaa.

Tänään julkaistu korkeakouluvisio näkee osaavan työvoiman Suomen kilpailukyvyn keskeisenä tekijänä ja hyvinvoinnin rakentajana.

- Alati kovenevassa globaalissa kilpailussa ainoa valttimme on osaaminen. Maailman osaavin työvoima on oivallinen visio paitsi korkeakouluille, myös koko 100-vuotiaalle Suomelle, kehuu erityisasiantuntija Mikko Vieltojärvi. - Maailman osaavimman työvoiman lisäksi neljän prosentin panostus BKT:sta tutkimus- ja kehittämistoimintaan ovat aidosti innostavia tavoitteita, joiden saavuttaminen on kohtalonkysymys Suomelle, Vieltojärvi jatkaa.

Valmistelutyön aikana nousi esiin aito huoli siitä, miten visiossa tunnistetaan ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen omat ja erilliset vahvuudet. Visiossa ammattikorkeakouluja ja yliopistoja sitoudutaan ohjaamaan sekä kehittämään huomioimalla korkeakoulujen erilaisuus.

- Lopputulos vaikuttaa lupaavalta, sillä korkeakoulujärjestelmämme ehdoton vahvuus on molempien sektorien selkeät roolit ja siitä on jatkossakin syytä pitää kiinni, Vieltojärvi muistuttaa. - Työelämä kaipaa korkeakoulutetuilta monipuolista osaamista ja on vaikea nähdä tämän osaamisen tuottamiseen selkeämpää tapaa kuin korkeakoulujen duaalimalli, sanoo Vieltojärvi.

- Ilman resursseja vision tavoitteita on kuitenkin mahdoton saavuttaa, Aaltonen huomauttaa. - Seuraavaksi työstettävän tiekartan on sisällettävä selkeitä linjauksia siitä, miten korkeakoulutuksen toimintaa voidaan riittävillä resursseilla tehostaa. Samalla on saatava viimein konkretiaa siihen, kuinka paljon korkeakoulujen määrää on vähennettävä, summaa Aaltonen.

Lisätiedot:

Niko Aaltonen, puheenjohtaja
p. 040 512 2836

Mikko Vieltojärvi, erityisasiantuntija, elinkeino-, koulutus- ja työllisyyspolitiikka
p. 044 534 5294