Työaikalakiesitys onnistunut, joustotyömalli erinomainen

7.7.2017

Tänään julkistettu esitys uudesta työaikalaista päivittää lainsäädännön vastaamaan nykyajan työelämän tarpeita. Esitys huomioi erilaiset työnteon muodot ja lisää työaikajoustoja, samalla säilyttäen työsuojelulliset seikat.

- Kokonaisuutena esitys on onnistunut, se vastaa muuttuneeseen toimintaympäristöön ja joustotyömallista löytyy vastaus 2020-luvun asiantuntijatyön tarpeisiin, sanoo Tradenomiliitto TRAL:n toiminnanjohtaja Mika Varjonen. - Lakiesityksen vaikeaselkoinen soveltamisalakirjaus vaatii kuitenkin täsmentämistä, eikä se saa johtaa nykyisen soveltamisalan minkäänlaiseen kaventumiseen, Varjonen edellyttää.

Lakiesitys lisää edellytyksiä työnantajan ja työntekijöiden tarpeista lähteville työaikajoustoille käytettäviksi tehtävissä, jotka ovat ajasta ja paikasta riippumattomia. Lakiin on myös lisätty joustoja esimerkiksi liukuvan työajan osalta ja siihen on kirjattu työaikapankit.

TRAL toi oman työaikalakiesityksensä julkisuuteen vuonna 2014, jossa asiantuntijoille esitettiin kiinteää kuukausityöaikaa ja korostettiin työaikajoustojen merkitystä tuottavuutta lisäävänä tekijänä.

- Työaikalakiesityksen joustotyömalli lisää muun muassa mahdollisuutta sijoitella työaikaa mille päivälle tahansa. Lisäksi jatkossa kaikki työ riippumatta työntekopaikasta katsotaan työksi, sanoo yksikönjohtaja Ville-Veikko Rantamaula. - Lakiesitys vastaa pitkälti tavoitteitamme, jotka edistävät työ- ja vapaa-ajan parempaa yhteensovittamista, jatkaa Rantamaula.
 
Tänään julkaistussa esityksessä on kuitenkin vielä myös parannettavaa.
– Työaikapankeista sopimisen osapuolet ja matkustamiseen liittyvät kysymykset vaativat vielä muutoksia, Varjonen summaa.


Lisätiedot: