Työhyvinvoinnin vuosi 2017

10.1.2017

Ne ovat avainasemassa, kun puhutaan ennaltaehkäisevästä hyvinvointityöstä ja työkyvyn arvioinnista, seurannasta ja varhaisesta tuesta. Työhyvinvoinnin toteutuminen ei ole pelkästään työntekijän etu, vaan myös yritysten ja yhteiskunnan intressi. Työhyvinvoinnin edistäminen on yksi kärkitavoitteistamme. Vaikutamme siihen niin edunvalvontatyössämme kuin jäsenpalvelumme kautta. Vuonna 2017 on jäsenille luvassa sekä hyvinvointi-, työkyky- ja esimiesohjausta että erilaisia työhyvinvointitapahtumia ja webinaareja.

Ohjauspalvelut toteutetaan yhteistyössä Työvalmennus Futuurin kanssa. Toimitusjohtaja Päivi Saatsi on huolestunut siitä, että entistä useampi työntekijä kokee työhyvinvoinnin haasteita.

- Yksilölliset palvelut lisääntyvät koko ajan voimakkaasti ja niitä myös käytetään entistä enemmän. Työhyvinvointi ei jakaudu tasaisesti, ääripäät korostuvat. Työelämä on jatkuvassa muutoksessa: osaamistaan pitäisi kehittää koko ajan, kun työn vaatimukset kasvavat ja työn sisältö muuttuu. Ajanhallinnalliset ongelmat sekä kiire ja stressi korostuvat monen tilanteessa, hän listaa.

Saatsi on iloinen, että TRAL haluaa tarjota jäsenilleen palvelua työhyvinvoinnin tueksi.

- Ohjauspalvelu tarjoaa jäsenille vinkkejä ja tukea oman ajattelun ja tilanteen jäsentämiseen. Keskusteluista on hyötyä myös henkilökohtaisten tavoitteiden asettamisessa, mikä on tällä hetkellä tärkeää, hän toteaa.

Ohjauspalvelut jakautuvat kolmeen erilliseen osaan: työkyky-, työhyvinvointi- ja esimiesohjaukseen. Työkykyohjaukselle voi olla tarvetta, jos tilanteen taustalla on uupumista, työpaikkakiusaamista, merkittävän raskas työtaakka tai tunne, ettei selviä tehtävistään.

Työhyvinvointiohjauksessa pureudutaan työtehtävien lisääntymisen tai vastuun kasvamisen tuomiin haasteisiin, toistuvaan kiireeseen ja keskeytyksiin sekä kiinnitetään huomiota omaan työhyvinvointiin ja jaksamiseen.

Esimiesohjaus auttaa, jos henkilöllä on esimerkiksi tarve ottaa alaisen kanssa puheeksi työkykyhaasteet, lisääntyneet sairauspoissaolot tai töiden hidastunut eteneminen tai laadun heikkeneminen. Vinkkejä saa myös palautteen antamiseen ja saamiseen sekä alaisten motivointiin.

Ohjaus on ennaltaehkäisevää keskusteluapua ja jäsenellä on käytettävissään kolme keskustelukertaa vuodessa. 


Varaa aikasi työhyvinvointiohjaukseen tästä: http://valmennuskalenteri.fi/tral/