Työnhaku on lisäarvon myymistä yrityksille

12.12.2016

Katja Kavilo

Katja Kavilo on muutama kuukausi sitten aloittanut työskentelyn uudella alalla. Työpaikan löytämistä edelsi syväluotaava analyysi siitä, mitä hän haluaa tulevilta vuosilta työelämässä. Oma osaaminen ja vahvuudet piti miettiä uudelleen. Lisäksi piti hahmottaa, mikä niissä tuottaa yritykselle sellaista lisäarvoa, mistä kannattaa maksaa palkkaa.

– Työnhaussa tarvitsee terävän kärjen, tylppä ei vie mihinkään. Itsekin ajattelin alun perin, että jos en heti työttömäksi jäätyäni löydä töitä, teen välissä vaikka töitä jossain kahvilassa. Mutta eihän sellaisia välitöitä enää ole saatavilla, Kavilo toteaa.

Pienryhmästä boostia

Kun työt media-alalla loppuivat, Kavilo mietti, mikä olisi sellaista työtä, mitä haluaa tehdä jäljellä olevat 20 vuotta työuraa. Kun ala alkoi selkiintyä, hän kävi hakemassa oppia oman ammattiliiton ja akavalaisten liittojen yhteisen Työnhakuveturin koulutuksista. Siellä hän kuuli Työnhakuboosteri-ryhmistä ja ilmoittautui mukaan. Uudellamaalla toimivan Omaehtoisen Työllistymisen Tuki OTTYn Työnhakuboosteri on työnhakua tukevaa pienryhmätoimintaa, jossa noin kymmenen osallistujan ryhmä kokoontuu yhdeksän viikon ajan. Ohjaajat ovat aiemmin ryhmiin osallistuneita ja ohjelmarunko on liittojen ura-asiantuntijoiden tekemä. Lisäksi ohjelmaan kuuluu sparrausta ura-asiantuntijoilta.

– Työnhakuboosterin ohjelmassa tehdään samaa ajatustyötä, mitä olin itse jo tehnyt, mutta ohjattuna. Omaa osaamista on vaikea hahmottaa yksin. Toki työn joutuu ryhmässäkin tekemään itse, mutta peilaaminen muihin auttaa. Pienryhmät on koottu fiksusti, joten kilpailua hakijoiden välillä ei ole, kun töitä haetaan eri aloilta ja eri kokemuksella, Kavilo kertoo.

Omat näkemykset itsestä saattavat johtua aiemmasta työroolista. Kavilolle selvisi ryhmätyöskentelyn aikana, että hän onkin hyvä organisoimaan, vaikka oli aiemmin ajatellut vahvuutensa olevan nimenomaan analysointi, ei toimeenpano.

– Vahvuuksia kannattaa suppeiden työroolien sijaan miettiä laajemmin, esimerkiksi harrastusten kautta, Kavilo muistuttaa.

Toiselle kierrokselle

Kun Katja Kavilon oma Työnhakuboosteri-ryhmä loppui, hän jatkoi itse ryhmävetäjäksi.

– Olin jo tullut tulokseen, että omat vahvuuteni löytyvät valmennuksen alalta. Siksi ryhmän vetäminen kiinnosti. Samalla sain toisen kierroksen oman uran pohtimista, mutta nyt kevyemmän kautta, Kavilo pohtii.

Kavilo löysi työpaikan heti ryhmän käynnistyttyä. Uudelle työnantajalle sopi, että hän jatkoi ohjaajana ryhmässä sen loppuun asti.

Osaamisen sijaan lisäarvoa

Kavilo miettii työnhakijan omaa vastuuta urastaan.

– Opiskellessani kauppakorkeakoulussa uskoteltiin, että tämän tutkinnon tuoma osaaminen työuralle riittää, eikä ajanmukaisuutta ja päivittämistä korostettu. Työnhakijan pitää ymmärtää bisneslogiikka. Työnantaja ei osta pelkkää osaamista vaan lisäarvoa, jota osaajan pitää pystyä tuottamaan.

Hän myös toteaa, että vanhasta urapolusta pitää päästää irti.
– Työnhakijana ei jatka samasta pisteestä, mihin uralla ennen irtisanomista jäi. Status saattaa tippua ja palkka laskea. Uutta työtä ei voi hakea sillä asenteella, että saa samat edut kuin entisessäkin työpaikassa. Uusi asetelma kannattaa hyväksyä, ja keskittyä uuden tilanteen tuomiin mahdollisuuksiin.

Teksti ja kuva: Leena Vänni


TRAL:n jäsenet voivat osallistua omaehtoisten työllistämisprojektien toimintaan ja koulutuksiin, jotka ovat akavalaisten liittojen ylläpitämiä. Ns. Otty-projektit auttavat korkeakoulutettuja työnhakijoita kehittämään työnhakuvalmiuksiaan ja edistämme omatoimista työllistymistä tarjoamalla monipuolisia asiantuntijaluentoja. Lisäksi projektien puitteissa järjestetään työllistymistavoitteista pienryhmätoimintaa. Toimintaan voivat osallistua kaikki projektiin osallistuvien liittojen jäsenet, jotka ovat työttöminä, lomautettuina tai työttömyysuhan alla.

Uusimaa: Työnhakuveturi
Pohjois-Pohjanmaa: Uranoste
Pirkanmaa: Uratehdas
Varsinais-Suomi: Urapurje