YTN saavutti neuvottelutulokset kolmelle alalle

1.11.2017

Neuvottelujärjestömme Ylemmät toimihenkilöt YTN ja Teknologiateollisuus ry ovat saavuttaneet neuvottelutulokset teknologiateollisuuden, suunnittelu- ja konsulttialan sekä tietotekniikan palvelualan ylempien toimihenkilöiden työehtosopimuksesta. Sopimuksien voimaantulo edellyttää vielä sopijaosapuolten hallintojen hyväksyntää.

Neuvottelutulokset ovat kolmevuotisia sisältäen option vuodelle 2020. Neuvottelutulokset koskevat kaikkiaan noin 85 000:tä ylempää toimihenkilöä.

Sopimukset ovat pääosin palkkaratkaisuja, joissa palkkoja korotetaan kahden ensimmäisen sopimusvuoden aikana yhteensä 3,2 prosentilla liittojen sopimalla tavalla. Tekstimuutokset ovat vähäisiä.

YTN:n ja Teknologiateollisuuden ylempien toimihenkilöiden nykyiset työehtosopimukset kyseisillä kolmella alalla päättyivät 31.10.2017. YTN:n hallitus kokoontuu maanantaina 6. marraskuuta käsittelemään sopimustilannetta.


Ylemmät Toimihenkilöt YTN on Akavan yksityisen sektorin neuvotelujärjestö. YTN vastaa Akavan kentässä ylempien toimihenkilöiden sopimus- ja neuvottelutoiminnasta teollisuudessa sekä liike- ja palvelualoilla. YTN:n jäseninä on 19 akavalaista liittoa, joiden kautta se edustaa lähes 170 000 asiantuntijaa ja esimiestä eri toimialoilla. TRAL on YTN:n neljänneksi suurin jäsenliitto. ytn.fi