Vastuu- ja oikeusturvavakuutus

Vastuu- ja oikeusturvavakuutus korvaa mm. työsuhdeasiaan liittyvästä oikeudenkäynnistä aiheutuvat kustannukset.

Työsuhdelakimiesten antaman neuvonnan lisäksi käytettävissäsi on erimielisyystilanteissa Tradenomien ottama oikeusturva- ja vastuuvakuutus, josta korvataan muun muassa työsuhdeasiaan liittyvästä oikeudenkäynnistä aiheutuvat kustannukset. Huomoithan, ettei tavanomaisesta kotivakuutukseen sisältyvästä oikeusturvavakuutuksesta korvata palvelussuhdetta koskevista asioista aiheutuneita kustannuksia.

Vakuutus on täysjäsenten lisäksi voimassa myös kulta- ja mustatason opiskelijajäsenillä sekä tietyin ehdoin yrittäjäjäsenillä. 

Silloin, kun jäsen käyttää asiansa hoitamiseen Tradenomien työsuhdelakimiestä tai Tradenomien kanssa yhteistyösopimuksen tehnyttä asianajotoimistoa, korvataan oikeudenkäyntikulut 15 000 euroon saakka, lukuun ottamatta 15 % tai vähintään 350 euron omavastuuosuutta. Häviötapauksessa vakuutuksesta korvataan edellä mainitun enimmäismäärän rajoissa oman asiamiehen palkkion lisäksi jäsenen maksettavaksi tuomittuja oikeudenkäyntikuluja. Jäsenen käyttäessä asian hoitamiseen muuta lakimiestä korvattavien kulujen enimmäismäärä on 5 000 euroa ja omavastuuosuus 15 % tai vähintään 1 000 euroa.

Vakuutuksen myöntää If Vahinkovakuutus Oyj, Suomen sivuliike (vakuutusnumero 201-2053933). Tradenomien jäsenkortti toimii vakuutuskorttina.

Vakuutuksen karenssiaika

Korvauksen saamisen edellytyksenä on, että Tradenomien jäsenyys on vahinkotapahtuman sattuessa kestänyt vähintään kuusi kuukautta. Tätä karenssiaikaa ei kuitenkaan sovelleta silloin, kun jäsen on siirtynyt Tradenomien jäseneksi suoraan jostain muusta ammattiliitosta, ja on ollut toisen ammattiliiton jäsen vähintään kuusi kuukautta.

Opiskelijoiden osalta karenssiaikaa ei sovelleta, jos he kahden kuukauden kuluessa valmistumisesta liittyvät Tradenomien täysjäseniksi ja he ovat ennen valmistumistaan olleet Tradenomiopiskelijoiden jäseniä vähintään kuusi kuukautta.

Yrittäjien oikeusturva

Oikeusturva- ja vastuuvakuutus on voimassa myös yrittäjäjäsenille tietyin ehdoin. Se on voimassa itsenäisillä ammatinharjoittajilla ja sallittuja yritysmuotoja ovat

  • toiminimi
  • osakeyhtiö, jos omistaa yhtiön yksin eikä ole työntekijöitä
  • kommandiittiyhtiö, jossa jäsen on yksin vastuunalainen, ei ole työntekijöitä, äänetön yhtiömies sijoittanut vain pääoman eikä toimi yrityksessä

Yrittäjien oikeusturvavakuutus voisi olla käytettävissä esim. seuraavissa tapauksissa:

  • riita asiakkaan kanssa laskutuksesta ja/tai työn/palvelun laadusta
  • riita yrittäjän vuokraamista toimintaan käytettävistä toimitiloista vuokranantajan kanssa
  • riita laskutuksesta tai tavaran laadusta tavarantoimittajan kanssa