BLOGI: Tulevaisuuden suunta on korjattava nyt!

20.2.2023

Eduskuntavaalit ovat aivan nurkan takana ja yleisessä keskustelussa on ollut tiiviisti pinnalla nuorten jaksaminen sekä koulutuksen laatu ja rahoitus.

Tulevissa vaaleissa ja hallitusneuvotteluissa vaaditaan katsetta pitkälle tulevaisuuteen, sillä tämän päivän investoinnit koulutukseen näkyvät tulevaisuudessa kilpailukykyisempänä, hyvinvoivampana ja sivistyneempänä Suomena.

Kampanjoimme vaalien alla opiskelijoiden tietoisuuden kasvattamiseksi heitä koskevista aiheista sekä tulevaisuuden korkeakoulujen puolesta. Nuorten ääni pitää saada kuuluviin eduskuntavaaleissa ja tulevaisuuden suunnan asettamisessa! 

Tulemme tekemään nostoja koulutuspoliittisesta ohjelmastamme ja esittelemme kärkitavoitteitamme koskien muun muassa korkeakoulutuksen resursseja ja rahoitusta, opetuksen laatua sekä opintojen työelämälähtöisyyttä. Tässä blogissa esittelemme muutamia tavoitteitamme koulutuspoliittisesta ohjelmastamme:

 

👉 Ammattikorkeakoulujen rahoitusmallin tulee tukea vahvemmin laadullista työllistymistä

Nykyinen malli rakentuu pääsääntöisesti suoritettujen tutkintojen varaan, joka johtaa opintojaksojen laadun heikkenemiseen ja arviointikriteerien vaihtelevuuteen.

Rahoitusmallia on kehitettävä sellaiseen suuntaan, joka ohjaa ammattikorkeakoulut nostamaan koulutuksen ja muun toiminnan laatua. Tämän lisäksi tradenomiopiskelijoiden tutkintomääriä ei tule nostaa, mutta näin tapahtuessa tulee rahoituksen määrän vastata tätä kehitystä. Ammattikorkeakoulujen työtehtäviä tai velvollisuuksia ei myöskään tule lisätä ilman yhtäläistä lisäystä resursseihin ja rahoitukseen.

👉 Opintojen suorituskeskeisyyttä on kevennettävä 

Nykyinen rahoitusmalli vaikuttaa negatiivisesti opiskelijoiden jaksamiseen puskemalla heitä ulos koulusta mahdollisimman nopeasti. Keventämällä rahoitusmallin tuloskeskeisyyttä ja joustamalla suoritusajasta varmistetaan valmistuvien opiskelijoiden henkinen ja fyysinen työkyky työelämään siirryttäessä.

👉 YAMK-tutkintonimike on muutettava maisteri (AMK) -loppuiseksi!

Ylempien ammattikorkeakoulututkintojen tutkintonimike tulee muuttaa maisteri (AMK) -loppuiseksi vastaamaan paremmin tutkinnon sisältöä ja kuvaamaan suomalaisessa tutkintojärjestelmässä tunnistettua tutkinnon tasoa.

👉 Opiskelijoiden on saatava riittävästi tukea opintojen aikana 

Opintojen keskeytyminen ja opiskelijoiden syrjäytyminen ovat olleet nousussa viime vuosina. Opiskelijoita on tuettava tarjoamalla heille riittävät mahdollisuudet hyödyntää opinto-ohjaajan, koulukuraattorin ja koulupsykologin palveluja. Laadukkaat ja helposti saavutettavat tukipalvelut tukevat opiskelijan hyvinvointia, jaksamista sekä ajallaan valmistumista.

Koko koulutuspoliittisen ohjelmamme  pääset lukemaan täältä

 

Annika Väänänen

Puheenjohtaja

044 283 5679

annika.vaananen@tradenomiopiskelijat.fi