Kela lähetti 13 400 opiskelijalle selvityspyynnön opintojen edistymisestä

15.10.2015

Kela ja opintotukilautakunnat seuraavat vuosittain korkeakouluopiskelijoiden opintojen edistymistä. Seuranta on nyt tehty noin 163 000 korkeakouluopiskelijalle, jotka saivat opintotukea lukuvuonna 2014–2015. Heistä 13 400 saa selvityspyynnön opintojen edistymisestä.

Opintotuki- ja opintosuoritustietojen avulla selvitetään, ovatko korkeakouluopiskelijan opinnot edistyneet riittävästi. Opinnot ovat edistyneet riittävästi, jos opiskelija on suorittanut vähintään 20 opintopistettä lukuvuonna 2014-2015 ja keskimäärin vähintään 5 opintopistettä tukikuukautta kohti lukuvuoden aikana tai koko opiskeluaikana.

Jos opintosuorituksia ei ole kertynyt tarpeeksi, opiskelija saa selvityspyynnön. Hänen pitää palauttaa selvityksensä korkeakoulunsa opintotukilautakunnalle.

Opintotukilautakunta harkitsee, onko opintojen riittämättömälle edistymiselle hyväksyttävä syy. Jos opiskelija ei vastaa selvityspyyntöön tai hänen esittämäänsä syytä liian vähäisille opintosuorituksille ei hyväksytä, opiskelijan opintotuki lakkautetaan 1.1.2016 lukien. Jos opintosuorituksia on erityisen vähän, eli alle 1 opintopistettä tukikuukautta kohti, ja opiskelijan ei ole ollut tarkoituskaan opiskella päätoimisesti, voidaan opintotukea myös periä takaisin.

– Opinnoissa edistymisen seurantaa on viime vuosien aikana tehostettu ja täsmennetty, toteaa pääsuunnittelija Ilpo Lahtinen Kelan opintotukiryhmästä. Opiskelijoilta vaaditaan aiempaa enemmän, mutta myös säännöt ovat selvemmät, lisää Lahtinen.

Seurannan tehostamisen tavoitteena on, että korkeakouluopinnot suoritettaisiin nopeammin ja että opintotukea käytettäisiin suunnitelmallisemmin.

Vuosi sitten selvityspyyntökirjeen saajia oli 14 000, eli kirjeen saajien määrä pieneni 600:lla.

Uusi vähimmäissuoritusvaatimus

Opinnoissa edistymisen säännöt muuttuivat 1.8.2014 alkaen. Korkeakouluopiskelijan on suoritettava lukuvuoden aikana vähintään 20 opintopistettä tukikuukausien lukumäärästä riippumatta.

20 opintopisteen vähimmäissuoritusvaatimus rajoittaa opintotuen käyttöä sivutoimisiin opintoihin. Opintotukea voi edelleen nostaa vain muutamilta kuukausilta, mutta opintotuen saajan on aina suoritettava vähintään 20 opintopistettä lukuvuodessa ja keskimäärin vähintään 5 opintopistettä tukikuukautta kohti. Vähimmäissuoritusvaatimus ei kuitenkaan koske opiskelijaa, joka valmistuu lukuvuoden aikana.

Lukuvuoden 2014-2015 edistymisen seurannassa selvityspyyntö lähetettiin 5 200 opiskelijalle sen vuoksi, että opiskelija ei suorittanut vähintään 20 opintopistettä lukuvuoden aikana.

Lisätiedot: kela.fi