Korkeakoulujen valintakäytännöissä huolehdittava tasa-arvoisista mahdollisuuksista

22.4.2016

Akavan opiskelijat kummeksuu Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen VATT:n julkaisemaa ehdotusta korkeakoulujen pääsykokeita korvaavaksi järjestelmäksi. VATT esittää korkeakoulujen pääsykokeiden korvaamista pääsääntöisesti ylioppilaskirjoituksiin perustuvalla järjestelmällä. Ehdotus asettaisi toisen asteen ammatillisen tutkinnon suorittajat epätasa-arvoiseen asemaan jatko-opintoihin haettaessa.

– Ehdotettu malli vaarantaisi merkittävästi koulutuksen tasa-arvoa. Jos se toteutuu, heikennettäisiin mahdollisuuksia kehittää itseään lähtökohtiin katsomatta. On vanhakantaista ajatella, että vain lukion suorittaneet olisivat korkeakoulukelpoisia. Väylä ammatilliselta toiselta asteelta korkeakouluopintoihin on turvattava tasavertaisena, toteaa Akavan opiskelijoiden puheenjohtaja Henna Hirvonen.

Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan pelkällä ammatillisella tutkinnolla opintonsa aloittaa 24 prosenttia ammattikorkeakouluopiskelijoista ja 8 prosenttia yliopisto-opiskelijoista. Ylioppilastutkinnon painottaminen voi olla yksi tapa valita opiskelijoita korkeakouluun, mutta peruskoulussa tehty valinta ammatillisen oppilaitoksen ja lukion välillä ei saa määrittää mahdollisuuksia jatko-opintoihin.

– Polkuja ei tule rajata lukiosta yliopistoon ja ammatillisesta oppilaitoksesta ammattikorkeakouluun, vaan jokaiselle on annettava vapaus ja mahdollisuus rakentaa omat polkunsa. Näin saamme erilaista ja monipuolista osaamista muuttuville työmarkkinoille, Hirvonen jatkaa.

Akavan opiskelijat pitää kuitenkin tervetulleina uusia keskustelunavauksia keinoista, joilla mahdollistetaan nopeampi siirtyminen toiselta asteelta korkeakouluopintoihin ja työurien pidentäminen niiden alusta.