Kuinka monta määräaikaista työsuhdetta voi solmia peräkkäin?

27.6.2022 | Laki

Kysymys

Kuinka monta peräkkäistä määräaikaisuutta työnantaja voi solmia saman työntekijän kanssa ennen kuin työnantajan täytyy tarjota vakituista työsuhdetta?

Juristimme vastaa

On yleinen harhakäsitys, että työnantaja saisi solmia esimerkiksi kolme määräaikaista työsopimusta yksittäisen työntekijän kanssa ja sen jälkeen työnantajan tulisi tarjota työntekijälle vakituista työsuhdetta.

Työsopimuslain mukaan työsopimus on voimassa toistaiseksi, jollei sitä ole perustellusta syystä tehty määräaikaiseksi. Tämä tarkoittaa sitä, että jokaiselle määräaikaiselle työsopimukselle tulee olla lain hyväksymä perusteltu syy. Hyväksyttäviä syitä määräaikaiselle työsopimukselle ovat esimerkiksi perhevapaasijaisuus tai kesätyö. Määräaikaisuuden perusteen tulee siis liittyä siihen, että itse työn tarve on luonteeltaan määräaikaista ja määräajan päätyttyä työnantaja ei enää tarvitse niin sanottua ylimääräistä työvoimaa kyseisen työn suorittamiseen.

Työsopimuslain mukaan työnantajan aloitteesta ilman perusteltua syytä tehtyä määräaikaista työsopimusta on pidettävä toistaiseksi voimassa olevana. Jos siis määräaikainen työsopimus on solmittu ilman edellä mainittua perusteltua syytä, kyseisen työsuhteen katsotaan olevan toistaiseksi voimassa oleva. Jos epäilet määräaikaisen työsopimuksesi olevan perusteeton, voit ottaa asian puheeksi työnantajan kanssa ja pyytää työnantajaa vahvistamaan, että työsuhteesi on toistaiseksi voimassa oleva.

Joskus käy niin, että työnantajan työvoimantarpeen katsotaan olevan pysyvä, vaikka kullekin yksittäiselle määräaikaiselle työsopimukselle olisi lain edellyttämä perusteltu syy, esimerkiksi sijaisuus. Työsopimuslain mukaan toistuvien määräaikaisten työsopimusten käyttö ei ole sallittua silloin, kun määräaikaisten työsopimusten lukumäärä tai niiden yhteenlaskettu kesto taikka niistä muodostuva kokonaisuus osoittaa työnantajan työvoimatarpeen pysyväksi.

Jos työnantaja kieltäytyy vahvistamasta perusteetonta määräaikaista työsopimusta toistaiseksi voimassa olevaksi ja antaa työsuhteen päättyä, työnantaja voi joutua maksamaan työntekijälle Työsopimuslain mukaista vahingonkorvausta.

Kysymykseen vastasi Tradenomien lakiasiainjohtaja Niina Vettensola.

Hyödynnä jäsenetusi

Muistathan, että Kulta- ja Musta-jäsenenämme hyödynnät myös työsuhdeneuvontaamme. Ota yhteyttä, jos esim. työsopimuksen muotoilu mietityttää. Kesälomakaudella 27.6.–29.7. juristimme palvelevat ma-pe klo 9–13.

Työsuhdeneuvonta

ma-to klo 9-16, pe 10-16

020 155 8815

lakiasiat@tradenomi.fi

digijuristi.tradenomi.fi

Lisää aiheesta: Laki

Blogi: Mitä kuntavaalit merkitsevät opiskelijalle?

Alkava kesä tuo poikkeuksellisesti tänä vuonna mukanaan myös vaalikampanjoita, tienvarsimainoksia sekä postin tuomia ehdokasmainoksia. Suomen yhdet tärkeimmistä vaaleista, ellei tärkeimmät, käydään tänä vuonna poikkeuksellisesti kesäkuussa. Tarkemmin sanottuna, kuntavaalit pidetään 13. kesäkuuta.

Lue lisää