Opiskelijajärjestöt: Lapin korkeakoulujen tulevaisuuden suunnitteluun opiskelijat mukaan

18.11.2015

Opiskelijajärjestöt: Lapin korkeakoulujen tulevaisuuden suunnittelussa tulee kuulla myös opiskelijoita

Lapin ammattikorkeakoulun opiskelijakunta ROTKO, Insinööriopiskelijaliitto IOL ry, Tradenomiopiskelijaliitto TROL ry sekä Lapin ammattikorkeakoulun opiskelijayhdistykset moittivat korkeakouluja mahdollisen yhteistyön tiivistämisen prosessista. Opiskelija­aktiivit saivat lukea tiistaina 17.11. verkkolehdestä, että Lapin yliopisto suunnittelee enemmistöosakkuutta Lapin AMK­osakeyhtiöstä.

Lapin Kansa ja Pohjolan Sanomat julkaisivat artikkelin, jonka mukaan “Lapin yliopisto aikoo ostaa Lapin ammattikorkeakoulun”. Artikkeli antaa voimakkaasti värittynyttä kuvaa osake­enemmistön muutoksen todellisista, välittömistä vaikutuksista ja on huonosti taustoitettu. Osake­enemmistön siirtyminen Lapin yliopistolle ei tarkoita Lapin yliopiston ja Lapin AMK:n fuusioitumista yhdeksi korkeakouluksi. Nykyisen lainsäädännön puitteissa korkeakoulujen toiminta jatkuu itsenäisenä, vaikka osake­enemmistö siirtyisi Lapin yliopistolle. Lainsäädäntöä tullaan tuskin muuttamaan ainakaan tällä hallituskaudella niin, että uudenlaisen, yhteisen korkeakoulun perustaminen olisi mahdollista.

“Mahdollisella omistajamuutoksella ei tule olemaan haitallisia vaikutusta opintoihin ja niiden sisältöihin. Konserniyhteistyötä ollaan tehty jo vuosia ja tätä jatketaan edelleen parantamalla opiskelijoiden mahdollisuuksia ottaa joustavasti toisen korkeakoulun opintoja osaksi omia opintojaan. Samalla kehitetään edelleen yhteisiä opiskelun tukipalveluita. Mistään fuusiosta tässä yliopiston esityksessä ei ole kysymys, kuten lehdistä on luettu. Fuusio edellyttäisi lakimuutoksia ja tämän hetkisten tietojen valossa ministeriö ei lähde tällaisia muutoksia valmistelemaan. Jatkossakin AMKin operatiivinen johto tekee ammattikorkeakoulun sisäisiä asioita koskevat päätökset. Näin ollen opiskelijoiden ei tarvitse olla huolissaan.” Lapin AMKin suunnittelujohtaja Jouko Tiirola kommentoi.

Myös Suomen opiskelijakuntien liitto ­ SAMOK ry pitää opiskelijoiden osallistamista prosessiin epäonnistuneena. “Opiskelijat ovat korkeakouluyhteisön suurin ryhmä. Luottamuksen kasvattamiseen ja yhteiseen kehittämistehtävään on hankala motivoida yhteisön jäseniä silloin, kun näin merkittäviä asioita suunnitellaan salassa. On käsittämätöntä, että edes Lapin AMKin osakeyhtiön hallituksen jäsenet eivät olleet tietoisia näistä suunnitelmista.” linjaa SAMOKin puheenjohtaja Joonas Peltonen.

Tieto suunnitteilla olevasta ostosta tuli yllätyksenä paitsi opiskelijakunnalle, myös monille muille asiaan liittyville toimijoille. Allekirjoittaneet opiskelijajärjestöt paheksuvat erityisesti valmisteluprosessia ja siitä tiedottamista. On pöyristyttävää, että tahot, joita asia koskee, joutuvat lukemaan siitä mediasta. Tämä antaa todella huonon kuvan siitä, millaisella menettelyllä korkeakoulujen asioita hoidetaan.

Joni Lalli
Hallituksen puheenjohtaja
Lapin ammattikorkeakoulun opiskelijakunta ROTKO

Jaakko Hyvönen
Hallituksen puheenjohtaja
Tradenomiopiskelijaliitto TROL ry

Henna Hartikainen
Hallituksen puheenjohtaja
Insinööriopiskelijaliitto IOL ry

Heikki Lindroos
Hallituksen puheenjohtaja
Rovaniemen tradenomiopiskelijayhdistys ROTTA ry

Juho­Petteri Peltomäki
Hallituksen puheenjohtaja
Rovaniemen Insinööriopiskelijat RovIO ry

Kalle­Pekka Hietala
Hallituksen varapuheenjohtaja
Lapin ammattikorkeakoulun sosiaalialan opiskelijat KeTOSOk ry

Aki Ranta
Hallituksen puheenjohtaja
Rovaniemen Metsäpojat ry

Joonas Kinnunen
Hallituksen puheenjohtaja
Rovaniemen sosiaali­ ja terveysalojen opiskelijayhdistys RoiSTO ry

Saija Hanhela
Hallituksen puheenjohtaja
Tornion kauppa­ ja kulttuurialan opiskelijayhdistys TOKKO ry

Matias Ahokas
Hallituksen puheenjohtaja
Kemin Insinööriopiskelijat KeIO ry

Salla Suvanne
Hallituksen puheenjohtaja
Kemi­Tornion terveysalan opiskelijayhdistys KETOTERVE ry

Lauri Laikko
Hallituksen puheenjohtaja
Restonomiopiskelijat Rovaniemellä RetRo ry

Tero Kuusela
Hallituksen puheenjohtaja
Liikunnan ja vapaa­ajan koulutusalajärjestö Liika ry