Opiskelijoiden urasuunnittelu vaikuttaa selvästi tulevaisuuden näkymiin

31.1.2014

Puolet tradenomiopiskelijoista uskoo työskentelevänsä asiantuntija- ja esimiestehtävissä kolme vuotta valmistumisensa jälkeen. Samanaikaisesti noin kymmenen prosenttia opiskelijoista arvelee työskentelevänsä suorittavissa tehtävissä tai olevansa työttöminä valmistumisensa jälkeen. Tiedot käyvät ilmi Tradenomiliitto TRAL:n teettämästä opiskelijatutkimuksesta.

Tradenomiopiskelijat, jotka näkevät omat työllistymismahdollisuutensa heikkoina, eivät mielestään saa tutkinnosta riittävää turvaa tulevaa työuraa ajatellen. Lisäksi heille jää epäselväksi tutkinnon tuottama osaaminen. Sama joukko työskentelee opintojensa aikana selvästi opiskelijakollegoitaan vähemmän ja he myös kokevat tarvitsevansa keskimääräistä enemmän ohjaus- ja terveyspalveluja.

- Jos vuosittain suuri joukko, noin viisisataa tradenomiopiskelijaa, valmistuu vailla selkeää käsitystä tutkinnon luomista työllistymismahdollisuuksista, on jossain menty vikaan, arvioi puheenjohtaja Anssi Ketopaikka Tradenomiopiskelijaliitto TROL ry:stä. – On selvää, että negatiivinen arvio tulevasta työurasta heikentää opiskelumotivaatiota ja lisää opintojen keskeyttämisen riskiä, Ketopaikka jatkaa.

Valmistumisensa jälkeen koulutusta vastaaviin tehtäviin työllistyvät parhaimmin ne opiskelijat, jotka ovat panostaneet urasuunnitteluun sekä kartuttaneet työkokemusta opiskeluaikanaan. Tämä ryhmä myös näkee tulevaisuuden työuran muita valoisampana. Tradenomiopiskelijoista noin 86 prosenttia työskentelee läpi koko opiskeluaikansa. Vastaajista yli 80 prosenttia kokee, ettei opintojen aikainen työskentely viivästytä opintoja, eivätkä he koe työskentelyn heikentävän jaksamista.

- Eniten jaksamiseen vaikuttavat opiskelutahti sekä opintojen joustavien suorittamistapojen puute, huomauttaa toiminnanjohtaja Maija Räsänen. – Viime aikoina on paljon keskusteltu opiskelijoiden työskentelyn tarpeellisuudesta ja haluamme muistuttaa, että työskentely opintojen aikana parantaa paitsi taloudellista tilannetta, myös ennen kaikkea työllistymismahdollisuuksia valmistumisen jälkeen, Räsänen jatkaa.

Tradenomiopiskelijat kannustavat ammattikorkeakouluja panostamaan urapalveluihin, joiden avulla opiskelijat voivat tehdä entistä aktiivisempaa urasuunnittelua heti opintojen alusta alkaen.

Lisätiedot:

Tradenomiopiskelijaliitto TROL

Anssi Ketopaikka, puheenjohtaja
p. 045 – 279 6001

Maija Räsänen, toiminnanjohtaja
p. 050 – 308 9419