Selvitys IT-tradenomiopiskelijoiden työnteosta opintojen ohella

5.4.2016

Kolmas osa IT-tradenomiopiskelijoista työskentelee opintojensa ohella omalla alallaan. Valtaosa heistä kokee  omaan  opintoalaan  liittyvissä  tehtävissä  työskentelyn  
parantavan opintomenestystä sekä opiskelumotivaatiota, vaikka työskentely hidastaakin opintoja. Työssä hankittua osaamista luetaan hyväksi opintoihin jonkun verran. Erityisesti työharjoittelut ja opinnäytetyöt mahdollistavat työn ja opintojen yhteensovittamisen.

Yleisimmät  tehtävänimikkeen  opintojen  aikana  työskentelevillä  IT-tradenomiopiskelijoilla  ovat  järjestelmä-asiantuntija, käyttötukihenkilö, ohjelmistokehittäjä ja projektipäällikö. IT-tradenomiopiskelijoista noin puolet työskentelee ICT-toimialan yrityksissä ja puolet tietotekniikkaa  hyödyntävissä  yrityksissä ja muissa organisaatioissa.

Tuore opinnäytetyö selvitti IT-tradenomiopiskelijoiden työssäkäyntiä opintojen ohella, toimeksiantajana selvitykselle toimi Tradenomiliitto TRAL. Selvityksen tiivistelmän sekä muita TRAL:n tekemiä tutkimuksia löydät täältä: http://www.tral.fi/palvelut-ja-edut/julkaisut/tutkimukset/