Kuntavaaliehdokkaat 2021

Tarjoamme näkyvyyttä kuntavaaliehdokkaina oleville jäsenillemme tässä ehdokasgalleriassa. Voit lähettää meille ehdokasesittelysi täällä, esittelyjä julkaistaan aina kuntavaaleihin saakka.

Aaltonen Niko

Kansallinen Kokoomus r.p.

Turun kaupunki, palvelupäällikkö

Turku, Varsinais-Suomi

Mikä Tradenomien kuntavaalitavoitteista on itsellesi läheisin ja miksi?

Tärkeitä pointteja kehittyvässä Turussa!
-Luodaan kuntasektorille yhteiset pelisäännöt etätyöskentelyyn.
-Tuetaan perheiden ja työn yhteensovittamista.
-Luovutaan turhista kelpoisuusvaatimuksista kuntasektorilla yleishallinnollisissa tehtävissä.
-Kuntalaisen kokonaisveroaste ei saa nousta.

Mikä on tärkein oma vaalitavoitteesi?

Kehittyvä Turku menestyy!
Haluan vauhdittaa Turun positiivista kehitystä. Turku tarvitsee kasvua, uusia asukkaita ja yrityksiä. Turun pitää olla houkutteleva ja viihtyisä kaupunki, jossa on talous kunnossa. Omassa kotikaupungissa on oltava hyvä asua, harrastaa ja elää elämän kaikissa vaiheissa.

Ahopelto Katja

Kansallinen Kokoomus r.p.

Opiskelija

Helsinki, Uusimaa

Mikä Tradenomien kuntavaalitavoitteista on itsellesi läheisin ja miksi?

Tuetaan perheiden ja työn yhteensovittamista. Laadukas varhaiskasvatus on saatavilla ympäri vuoden lähipäiväkodista, ja se tukee perheiden arjen kokonaisvaltaista sujuvuutta ja hyvinvointia. Iltapäiväkerhotoimintaa kehitetään. Perheystävällisessä Helsingissä arki on sujuvaa ja hyvää.

Mikä on tärkein oma vaalitavoitteesi?

Helsinki on maailman toimivin ketterä kaupunki, jossa on hyvä kasvattaa perhettä ja tehdä töitä. Hyväkuntoiset lähiliikuntapaikat löytyvät kodin läheltä. Tänne on helppo tulla ja kotiutua, kenen tahansa. Lisäksi oman kotiseudun, Vuosaaren, tulevaisuus ja kehittäminen ovat lähellä sydäntä.

Aittala Tarja

Vihreä liitto r.p.

Lounais-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojelutarkastaja

Raisio, Varsinais-Suomi

Mikä Tradenomien kuntavaalitavoitteista on itsellesi läheisin ja miksi?

Työympäristön on oltava terveellinen ja turvallinen, työehdot reilut ja niitä kehitettävä edelleen kunnissakin. Työhyvinvointiin ja henkilöstön jaksamiseen on satsattava, koska työ ja rakenteet ovat vahvassa muutoksessa. Samasta syystä koulutuksesta ei ole perusteltua säästää.

Mikä on tärkein oma vaalitavoitteesi?

Kuntapolitiikassa haluan edistää kaupunkilaisten hyvinvointia. Kaikki hyvinvointiin liittyvät palvelut pitää olla toimivia ja saavutettavia. Raision lähimetsät, luontopolut ja virkistysalueet on säilytettävä ja nähtävä hyvinvointia lisäävinä tekijöinä.

Carlenius Jaana

Vihreä liitto r.p.

Kela, IT-palvelupäällikkö

Kerava, Uusimaa

Mikä Tradenomien kuntavaalitavoitteista on itsellesi läheisin ja miksi?

Toimeentuleva, kestävä kunta, joka edistää hyvinvointia, ylläpitää palveluita ja uusiutuu jatkuvasti. Kunnan, oppilaitosten ja yritysten on tehtävä tiivistä yhteistyötä työllisyyden parantamiseksi. Hyödynnetään osallistavaa budjetointia kunnan palveluiden kehittämisessä. Päätöksenteko avoimeksi.

Mikä on tärkein oma vaalitavoitteesi?

Puolustaa arvokkaiden luontokohteidemme säilyminen tuleville sukupolville. Huolehtia että julkiset hankinnat tehdään kestävästi huomioiden ekologinen, sosiaalinen ja taloudellinen vastuullisuus. Varmistaa kuntalaisille edellytykset hyvinvoinnin rakentamiseen, terveyden edistämiseen ja ylläpitoon.

Elomäki Essi

Kansallinen Kokoomus r.p.

Opiskelija

Eurajoki, Satakunta

Mikä Tradenomien kuntavaalitavoitteista on itsellesi läheisin ja miksi?

Tradenomien kuntavaalitavoitteista minulle läheisin on kestävä. Taloudellisesti kestävä kunta on elinvoimainen ja houkutteleva, ja kunnan tulisi olla mahdollisimman hyvä kasvualusta elinkeinoelämälle.

Mikä on tärkein oma vaalitavoitteesi?

Tärkeitä teemoja minulle ovat yrittäjyys, nuoret ja tulevaisuus. Kunnan pitäisi tehdä päätöksiä, jotka kantavat pitkälle tulevaisuuteen ja pitävät kunnan elinvoimaisena.

Forsberg Risto

Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue

Turun konservatorio ja musikkiopisto, talouspäällikkö

Turku, Varsinais-Suomi

Mikä Tradenomien kuntavaalitavoitteista on itsellesi läheisin ja miksi?

Reilu ja uusituva kunta. Näiden kautta luodaan luotettavuutta ja tasa-arvoisuutta ja yhdessä ne lisäävät hyvinvointiamme.

Mikä on tärkein oma vaalitavoitteesi?

Saada kaikille ammattiin valmistuneille ensimmäinen työpaikka.

Hakala Thomas

Vihreä liitto r.p.

Digi- ja väestötietovirasto, johdon assistentti

Hyvinkää, Uusimaa

Mikä Tradenomien kuntavaalitavoitteista on itsellesi läheisin ja miksi?

Uusiutuvuus ja hyvä hallinto ovat minulle tärkeitä - leikkausten sijaan säästöjä on osittain mahdollista luoda myös tehostamalla vanhentuneita toimintoja, parantamalla ja tehostamalla samalla kansalaisille tarjottavia palveluita (mm. aika- ja paikkariippumattomalla asioinnilla).

Mikä on tärkein oma vaalitavoitteesi?

Haluan olla rakentamassa vetovoimaista Hyvinkäätä. Luontoarvojen vaaliminen ja lähiluonnon suojeleminen ovat tärkeitä valttikortteja Hyvinkäälle, jos haluamme erottua muista radanvarren kasvukeskuksista. Myös joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen kehittäminen ja siihen panostaminen ovat tärkeitä.

Hallman Joonas

Kansallinen Kokoomus r.p.

Trevian Asset Management Oy, Asset Manager / Kauppakeskusjohtaja

Kuopio, Pohjois-Savo

Mikä Tradenomien kuntavaalitavoitteista on itsellesi läheisin ja miksi?

Vanhentuneet kelpoisuusvaatimukset pois, ylemmän amk tutkinnon suorittanut tradenomi on vähintäänkin yhtä pätevä kuin kuka tahansa muu ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut henkilö.

Mikä on tärkein oma vaalitavoitteesi?

Minulle tärkeitä asioita ovat Kuopion elinvoimaisuuden säilyttäminen ja keskusta-alueen kehittäminen.

Hassan Amin

Vihreä liitto r.p.

Danske Bank A/S, rahoitusneuvoja

Helsinki, Uusimaa

Mikä Tradenomien kuntavaalitavoitteista on itsellesi läheisin ja miksi?

Viime vuosien aikana eri opetusasteilta on leikattu yhteensä yli 2 miljardia euroa. Laadukas ja hyvin resursoitu opetus on kannattava sijoitus tulevaisuuteen eikä järjestelmämme toimi, mikäli lasten, nuorten ja yleisesti opiskelijoiden koulutuksen laadusta ei pidetä taloudellisesti huolta.

Mikä on tärkein oma vaalitavoitteesi?

Nuorten syrjäytyminen on Suomessa keskeinen yhteiskunnallinen teema. Etenkin maahanmuuttajataustaiset nuoret ovat jääneet koulutuksen ja työelämän suhteen pakan alimmaiseksi. Nuorten tukipalveluiden saatavuutta tulisi lisätä ja etenkin nuorisotyön määrään ja laatuun tulisi keskittyä enemmän.

Honkapää Katja

Suomen Kristillisdemokraatit (KD)

Hämeen ammattikorkeakoulu, opintosihteeri

Janakkala, Kanta-Häme

Mikä Tradenomien kuntavaalitavoitteista on itsellesi läheisin ja miksi?

Työyhteisöissä on erityisen tärkeää panostaa hyvään vuorovaikutukseen sekä työntekijöiden hyvinvointiin. Selkeä kommunikointi ja rohkaiseva ilmapiiri ovat omiaan sitouttamaan ja motivoimaan sekä näin ollen myötävaikuttamaan tuottavuuteen.

Perheiden ja työn yhteensovittamista tulee tukea.

Mikä on tärkein oma vaalitavoitteesi?

Haluan vaikuttaa rakentavasti oman kuntani asioihin, vahvasti puolueeni arvoihin nojaten. Erityisesti tahdon edistää lapsiperheiden hyvinvointia, oppilaiden oikeuksien totetumista, kunnan yrityskehitystä sekä mielen hyvinvointia. Jokainen yhteiskuntamme on arvokas ja huolehtimisen arvoinen.

Kalima Taryne

Kansallinen Kokoomus r.p.

vartija /järjestyksenvalvoja

Espoo, Uusimaa

Mikä Tradenomien kuntavaalitavoitteista on itsellesi läheisin ja miksi?

Koulutuksen järjestäminen ja resurssit on tradenomien kuntavaalitavoitteista läheisin minulle, koska korona tilanne on saanut kunnat taloudellisesti huonoon tilanteeseen ja lasten ja nuorten, sekä aikuisten pahoinvointi ja mielenterveyspalveluiden kysyntä on kasvanut ja koulukiusaaminen lisääntynyt.

Mikä on tärkein oma vaalitavoitteesi?

Tärkein vaalitavoitteeni on pyrkiä löytämään keinoja, miten opiskelijoita ja nuoria aikuisia pystyttäisiin auttamaan tässä vaikeassa tilanteessa. Monien jaksaminen on ollut tiukoilla, opinnot ovat saattaneet keskeytyä, samoin kun oma talous on mennyt tiukoille lomautuksen tai työttömyyden seurauksena.

Kerminen Mikko

Kansallinen Kokoomus r.p.

Etteplan / Projektipäällikkö

Riihimäki, Kanta-Häme

Mikä Tradenomien kuntavaalitavoitteista on itsellesi läheisin ja miksi?

Pätevyysvaatimukset tulisi tuoda nykyaikaan. Sama koskee myös työn tekemistä. Kunnan tulisi uusiutua kestävän kehityksen ja yhdenvertaisuuden mukaisesti. Oikea henkilö, oikeassa tehtävässä, oikeilla välineillä.

Mikä on tärkein oma vaalitavoitteesi?

Kunnan tulee olla elinvoimainen. Se tarkoittaa että yrittäminen, työn tekeminen, asuminen ja opiskelu on voimissaan kunnassa. Uudistuminen ja tulevaisuuden rakentaminen kestävästi on itselle tärkeintä.

Kiviluoma Linda

Kansallinen Kokoomus r.p.

Tilitaavetti Oy, kirjanpitäjä

Luumäki, Etelä-Karjala

Mikä Tradenomien kuntavaalitavoitteista on itsellesi läheisin ja miksi?

Kestävä kunta. Kuntataloudesta tulee huolehtia kuin omasta taloudestaan ja kuntalaisten toimeentulo on turvattava. Kuntalaisen kokonaisveroaste ei saa nousta. Työtä verotetaan Suomessa nyt jo liikaa. Taloutta tulee hoitaa muilla tavoin, kuin kunnallisveroa nostamalla.

Mikä on tärkein oma vaalitavoitteesi?

Kuntalaisten hyvinvointi. Hyvässä kunnassa on monipuolisia ulkoilu- ja liikuntapaikkoja sekä terveyspalveluita kaikille helposti saatavilla. Liikkuminen kunnan teillä ja poluilla on turvallista. Koulukiusaamiseen on puututtava herkemmin ja nuorten syrjäytymistä ehkäistävä.

Kokko Kristiina

Kansallinen Kokoomus r.p.

Kokoomus, puoluesihteeri

Helsinki, Uusimaa

Mikä Tradenomien kuntavaalitavoitteista on itsellesi läheisin ja miksi?

Olen sitoutunut työskentelemään sen eteen, että tradenomitutkinto ja YAMK-tutunnustettaisiin paremmin myös julkisessa virantäytössä. Se on oikein ja yhteiskunnan sekä tradenomien etu. Tradenomin tutkinnon pitää olla hyvä ponnahduslauta julkisiin virkoihin.

Mikä on tärkein oma vaalitavoitteesi?

Sydän on oikealla! Kokoomuslaisuus on humaaneinta politiikkaa, ensin pitää tehdä jaettavaa jotta hyvinvointia riittää kaikille. Työnteon pitää aina kannattaa ja verotuksen suosia työn tekemistä ja yrittämistä. Heikoimmista tulee huolehtia paremmin Helsingissä, siinä mitataan sydämen sivistys.

Kosela Anna-Helena

Suomen Keskusta r.p.

Oma Säästöpankki Oyj, Kehityspäällikkö

Kontiolahti, Pohjois-Karjala

Mikä Tradenomien kuntavaalitavoitteista on itsellesi läheisin ja miksi?

Toimeentuleva kunta on kestävä kunta. On löydettävä keinot tulojen ja menojen sovittamiseksi niin ettei kuntalaisten verotusta tarvitse kiristää. Kestävä kunta houkuttelee myös yrityksiä.

Mikä on tärkein oma vaalitavoitteesi?

Lasten ja nuorten hyvinvointi, turvallinen arki ja laadukas varhaiskasvatus sekä opetus.

Kujanpää Santeri

Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue

Opiskelija

Seinäjoki, Etelä-Pohjanmaa

Mikä Tradenomien kuntavaalitavoitteista on itsellesi läheisin ja miksi?

Itselleni tärkein on "Huolehditaan koulutuksen resursseista kaikilla asteilla."
Jotta Suomi tulee pärjäämään tulevaisuudessa on varmistettava nuorten osaaminen ja työikäisten jatkuva oppiminen.

Mikä on tärkein oma vaalitavoitteesi?

Varmistaa opiskelijoiden asumismahdollisuudet, sekä henkinen, että fyysinen hyvinvointi, kuin laadukas koulutuskin.

Kurki Sirpa

Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue

opiskelija

Myrskylä, Uusimaa

Mikä Tradenomien kuntavaalitavoitteista on itsellesi läheisin ja miksi?

Kestävän kunnan rakentaminen ja joustavuus. Pienten lasten äitinä, varsinkin perheiden ja työn yhteensovittaminen on yksi iso osa elämää ja entisenä ja toivon mukaan myös tulevana yrittäjänä yritystoiminnan tukeminen on lähellä sydäntä. Kuntalaisten kokonaisveroaste ei saa myöskään nousta.

Mikä on tärkein oma vaalitavoitteesi?

Kunnan jatkuva kehittäminen niin, että asukasmäärä kasvaa ja kaikilla olisi hyvä olla kunnassa. Varsinkin lapsiperheisiin ja nuorten hyvinvointiin tulee panostaa, mutta unohtaa ei saa muitakaan esimerkiksi vanhuksia.

Lappalainen Simo

Suomen Keskusta r.p.

Lidl Suomi Ky, myymäläpäällikkö

Kontiolahti, Pohjois-Karjala

Mikä Tradenomien kuntavaalitavoitteista on itsellesi läheisin ja miksi?

Olen samaa mieltä, että kunnan tehtävien kelpoisuusvaatimukset ovat osin vanhentuneita, eivätkä ne takaa yhtäläisiä mahdollisuuksia työnhakijoille. Kunnassa tulee entistä paremmin tuntea eri tutkintoja ja ammattikorkeakoulutetuilla tulee olla tasavertaiset mahdollisuudet kunnan tehtäviin.

Mikä on tärkein oma vaalitavoitteesi?

Haluan olla mukana turvaamassa itsenäisen Kontiolahden tulevaisuutta. Kunnassa tulee panostaa kylien vireyteen. Meillä on mm. laaja alakouluverkosto. Jotta tämä on mahdollista myös tulevaisuudessa, tulee meidän tehdä aktiivista markkinointia uusien asukkaiden ja perheiden houkuttelemiseksi kuntaan.

Laurila Anna

Kansallinen Kokoomus r.p.

Opiskelija

Tampere, Pirkanmaa

Mikä Tradenomien kuntavaalitavoitteista on itsellesi läheisin ja miksi?

Se, että huolehditaan koulutuksen resursseista kaikilla asteilla. Tampereella ei ole varaa menettää yhtäkään nuorta ja se vaatii riittäviä resursseja sekä tukipalveluita. Pohja hyvälle koulutuspolulle lähtee jo lapsuudesta ja siitä leikkaaminen ei ole kauaskantoista tai vastuullista politiikkaa.

Mikä on tärkein oma vaalitavoitteesi?

Minulle tärkeintä on, että Tampere on Suomen opiskelijaystävällisin kaupunki ja pitovoima pitää niin opiskelijat kuin kansainväliset osaajat kaupungissa. Politiikan tulee mahdollistaa hyvä elämä ja haluan tehdä vastuullisia sekä kestäviä päätöksiä. Parempaa opiskelua, työtä ja elämää Tampereella.

Liiri Juho

Kansallinen Kokoomus r.p.

LAB-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta KOE, toiminnanjohtaja

Lappeenranta, Etelä-Karjala

Mikä Tradenomien kuntavaalitavoitteista on itsellesi läheisin ja miksi?

Kaupungin tulee kyetä uusiutumaan. Lappeenranta ei ole uusiutunut kuten olisin toivonut. Emme saa monitoimiareenaa keskustaan vaan saamme korvaavan jäähallin vanhan paikalle. Uusiutuvin kunta mahdollistaa kuntalaisilleen parhaimmat ja monipuolisimmat palvelut.

Mikä on tärkein oma vaalitavoitteesi?

Koko kaupungin tulee kehittyä jatkuvasti. Molemmat korkeakoulumme luovat meille tasaista tahtia uusia ammattilaisia. Kaupungin tulee kyetä kiinnittää opiskelijat jo opiskeluaikana kaupunkiin pysyvästi. Menestyvä kaupunki tarvitsee opiskelijoita ja uusia korkeakoulutettuja visionäärejä.

Lustig Markus

Kansallinen Kokoomus r.p.

Työsuojelupäällikkö, Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos HKL

Vantaa, Uusimaa

Mikä Tradenomien kuntavaalitavoitteista on itsellesi läheisin ja miksi?

Joustaminen ja uusiutuminen ovat nykyajan kunnissa ja työelämässä tärkeitä! Vanhat tekemiset tavat ovat olleet toimivia tähän asti, mutta nyt vaaditaan erilaista ajattelua ja erilaisia ratkaisuja. Jotta voidaan uudistua, vaaditaan joustoa - joka taas tarkoittaa vanhojen kaavojen rikkomista.

Mikä on tärkein oma vaalitavoitteesi?

Kunnat ovat Suomessa merkittäviä työnantajia. Jotta kuntien taloutta voidaan huoltaa ja samalla ylläpitää myös kuntatyöntekijöiden työhyvinvointia, on aktiviisesti löydettävä uusia tapoja tehdä. Kuntien palvelut muotoilla uudelleen - muistaen kuitenkin palveluvelvoitteen sekä asiakaslähtöisyyden.

Majanto Annukka

Vihreä liitto r.p.

Business controller

Vantaa, Uusimaa

Mikä Tradenomien kuntavaalitavoitteista on itsellesi läheisin ja miksi?

Koulutuksen resurssien turvaaminen kaikilla koulutusasteilla varhaiskasvatuksesta lähtien on tärkein tavoitteeni, koska koulutuksella ennaltaehkäistään syrjäytymistä ja luodaan hyvinvointia ihan jokaiselle.

Mikä on tärkein oma vaalitavoitteesi?

Tavoitteeni on tehdä Vantaasta aidosti lapsiystävällinen kaupunki, jossa lapsista pidetään huolta ja perheiden on hyvä elää. Ihmisten hyvinvointi generoi myös taloudellista hyvää ja tämän hyvän kierteen haluan nähdä toteutuvan tulevaisuuden Vantaalla.

Meriniemi Tuomas

Suomen Keskusta r.p.

Ylemmät Toimihenkilöt YTN, järjestökoordinaattori

Helsinki, Uusimaa

Mikä Tradenomien kuntavaalitavoitteista on itsellesi läheisin ja miksi?

Joustava ja kestävä kunta. Joustavat mahdollisuudet tehdä etätöitä monipaikkaisesti myös kuntasektorin tehtävissä, ja ratkaisuja joilla yrityksillä on mahdollisuus kehittyä ja kasvaa.

Mikä on tärkein oma vaalitavoitteesi?

Tulevaisuuden Helsinki. Kaupunki jossa arki on onnellista ja sujuvaa. Kaupunki joka on vireä ja toimiva. Kaupunki joka toimii kestävästi ja vihreästi.

Meros Päivi

Vihreä liitto r.p.

Aalto Startup Center, Markkinointi ja viestintäasiantuntija

Helsinki, Uusimaa

Mikä Tradenomien kuntavaalitavoitteista on itsellesi läheisin ja miksi?

Koulutuksemme on monipuolinen ja vaativa, joten työnantajien tietoisuutta siitä on tehostettava entisestään. Kasvava yritystoiminta lisää uusia työpaikkoja. Politiikkojen tulee tukea erityisesti uusia innovaatioita, koska ne vastaavat tämän päivän kehityksen tarpeisiin. Veroastetta ei tule korottaa

Mikä on tärkein oma vaalitavoitteesi?

Helsinkiä tulee kehittää niin, että palvelut ovat helposti saatavilla ja kohtuullisen lähellä. Asumista, liikennettä, ulkoilualueita ja kulttuurielämyksiä tulee suunnitella yhdessä asukkaiden kanssa, heidän tarpeiden ja toiveiden mukaan.

Mäkilä Piia

Muu

Restonomi yamk

Mäntyharju, Etelä-Savo

Mikä Tradenomien kuntavaalitavoitteista on itsellesi läheisin ja miksi?

Henkilöstöään (ja kuntalaisiaan) kuunteleva ja osallistava sekä osaamiseen ja tulevaisuuteen panostava työnantaja, jonka tavoitteena on hallintojärjestelmä, jossa tuetaan sekä kunnan työntekijöiden, että kuntalaisten ja osa-aika-kuntalaisten (vapaa-ajan asukkaiden) työn tekemisen erilaisia muotoja.

Mikä on tärkein oma vaalitavoitteesi?

Avoimuuden, läpinäkyvyyden ja osallisuuden lisääminen niin, että valmistelussa olevista asioista viestitään monikanavaisesti siellä missä kuntalaisetkin ovat eli myös sosiaalisessa mediassa, sekä yritystoimintaa tukeva elinkeinopolitiikka, joka luo kasvua ja uudenlaisten innovaatioiden syntyä.

Määttänen Tea

Vihreä liitto r.p.

Lapin ammattikorkeakoulun opiskelijakunta, järjestöasiantuntija

Tornio, Lappi

Mikä Tradenomien kuntavaalitavoitteista on itsellesi läheisin ja miksi?

Tradenomien kuntavaalitavoitteista itselleni läheisin on reilu kunta. Haluan, että kaikki kuntalaiset otetaan vastaan yhtä tasavertaisina ja ihmisoikeuksia kunnioittaen.

Mikä on tärkein oma vaalitavoitteesi?

Muistuttaa siitä, että jokainen ihminen on arvokas ja jokaisella on oikeus olla olemassa sellaisena kuin on.

Nieminen Johannes

Perussuomalaiset r.p.

Estacon Oy LKV, myyntijohtaja

Helsinki, Uusimaa

Mikä Tradenomien kuntavaalitavoitteista on itsellesi läheisin ja miksi?

Nostan tärkeänä asiana esille elinkeinopolitiikan merkityksen kaupungin elinvoiman lisääjänä ja taloutta parantavana tekijänä. Taloudellisesti hyvin voivassa elinvoimaisessa kaupungissa on miellyttävä asua ja yrittää.

Mikä on tärkein oma vaalitavoitteesi?

Helsingissä on vimma kasvaa kerrostaloilla. On hienoa, että Helsinki kiinnostaa, mutta pitää ajatella nykyisiä asukkaita ja heidän palvelujaan. Kasvava asuntotuotanto ei laske hintatasoa, johtuen muista markkinahäiriöistä, joita ei pystytä noin vain hävittämään. Kaupunki on asukkaittaan varten.

Olin Henrik

Suomen Keskusta r.p.

Project Consultant

Vihti, Uusimaa

Mikä Tradenomien kuntavaalitavoitteista on itsellesi läheisin ja miksi?

Joustavuus on minulle läheisin teema. Perheen ja työn yhteensovittaminen on minulle tärkeää, monipaikkaisuus sekä etätyö tuovat kaivuttua joustoa lapsiperhe arkeen. Lisäksi etätyö mahdollistaa työvoiman liikkuuvuuden laajemmalta alueelta. Tämä on suuri mahdollisuus kuntatyönantajan näkökulmasta.

Mikä on tärkein oma vaalitavoitteesi?

Toivon voivani puhutella äänestäjiä kaikista ikäryhmistä.

Paukku Ari

Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue

eCraft Oy Ab, Account Manager

Espoo, Uusimaa

Mikä Tradenomien kuntavaalitavoitteista on itsellesi läheisin ja miksi?

Tulevaisuuden kunta on kestävä, huolehtimalla taloudesta ja toimeentulosta pitkällä tähtäimellä.

Olisi erityisen tärkeää työllistää erityisesti nuoret ja pitkäaikaistyöttömät. Näin estetään syrjäytymistä.

Mikä on tärkein oma vaalitavoitteesi?

Eri kaupunginosien tasapuolinen kehittäminen. Espoossa on monta aluekeskusta ja niitää kaikkia pitää kehittää ja huomioida eri alueiden erityispiirteet.

Poropudas Anna

Kansallinen Kokoomus r.p.

tradenomiopiskelija

Oulu, Pohjois-Pohjanmaa

Mikä Tradenomien kuntavaalitavoitteista on itsellesi läheisin ja miksi?

Kestävä kunta. Näkisin, että asioita tulee suunnitella pitkällä tähtäimellä ja hyvällä taloussuunnittelulla luodaan sille pohja. Joskus joudutaan tekemään kipeitä päätöksiä, mutta nekin tulee puntaroida ja tarkastella monista eri kulmista. Taloushaasteisiin on uskallettava tarttua rohkeasti.

Mikä on tärkein oma vaalitavoitteesi?

Kaikille tasa-arvoinen Oulu, jossa peruspalveluilla voidaan kasvattaa hyvinvointia ja elinvoimaa. Lapset, nuoret ja opiskelijat ansaitsevat hyvän tulevaisuuden ja heihin tulee panostaa. Laadukas terveydenhuolto ja arvokas ikääntyminen tulisi olla kaikkien saatavilla ja kunnia asia.

Rantamaula Ville-Veikko

Suomen Keskusta r.p.

Tradenomit, edunvalvontajohtaja

Helsinki, Uusimaa

Mikä Tradenomien kuntavaalitavoitteista on itsellesi läheisin ja miksi?

Kunnat voivat mainiosti toimia esimerkkinä etätöiden ja aikaan sekä paikkaan riippumattoman työn edistäjänä. Hienoa, että liitto on ottanut tämän kuntavaalitavoitteeksi.

Mikä on tärkein oma vaalitavoitteesi?

Kaikilla lapsilla tulee olla mahdollisuus vähintään yhteen harrastukseen ja terveellisiin ja turvallisiin kouluihin. Helsingissä sujuvamman arjen puolesta.

Rantanen Emmi

Perussuomalaiset r.p.

Keva, liiketoiminnan pääkäyttäjä

Hämeenlinna, Kanta-Häme

Mikä Tradenomien kuntavaalitavoitteista on itsellesi läheisin ja miksi?

"Toimeentuleva kunta on kestävä kunta". Yritysten toimintaympäristöä ja -edellytyksiä parantamalla houkutellaan kuntaan lisää yrityksiä. Yritysten myötä kuntaan saadaan työpaikkoja, uusia asukkaita, verotuloja.

Mikä on tärkein oma vaalitavoitteesi?

Peruspalveluiden turvaaminen koko kunnan alueella: koulujen, päiväkotien, terveysasemien säilyttäminen kaikkien kuntalaisten ulottuvilla, myös haja-asutusalueilla.
Huonossa taloudellisessa tilanteessa kunnan ei pidä osallistua epävarmoihin riskihankkeisiin, vaan keskittyä perustehtäviinsä.

Rissanen Rosamari

Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue

Mainostoimisto SST, viestinnän suunnittelija

Turku, Varsinais-Suomi

Mikä Tradenomien kuntavaalitavoitteista on itsellesi läheisin ja miksi?

Ehdottomasti koulutuksen järjestäminen ja resurssit, koska koulutus on minulle tärkeä asia. Etäaika on haastanut koulutuksen laatua eri asteilla. Koen myös omassa kotikunnassani Turussa koulutettavan liikaa tradenomeja työllistymismahdollisuuksiin nähden. Erikoistumisen lisääminen on välttämätöntä.

Mikä on tärkein oma vaalitavoitteesi?

Tärkeintä minulle on kehittää selkeämpää tapaa viestiä politiikasta. Ymmärrettävyys lisää osallistumista ja sitä kuntien päätöksenteko tarvitsee. Politiikka ei saa ajaa ihmisiä pois, vaan olla mahdollisuus vaikuttaa. Iso tavoite, mutta tradenomeillahan ei ole rajoituksia!

Sauranen Soile

Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä Työkykykoordinaattori

Lahti, Päijät-Häme

Mikä Tradenomien kuntavaalitavoitteista on itsellesi läheisin ja miksi?

Miten kunta joustaa? Luodaan kuntasektorille yhteiset pelisäännöt etätyöskentelyyn. Tuetaan perheiden ja työn yhteensovittamista. Tällä hetkellä työelämässä olevilla on haasteita jaksamisessa niin työssä kuin arjessa. Tukemalla nykyaikaisia menetelmiä työskennellä kasvatetaan perheiden hyvinvointia

Mikä on tärkein oma vaalitavoitteesi?

Luodaan yhdessä hyvinvointia arkeen ikään katsomatta.

Seppäläinen Satu

Suomen Keskusta r.p.

Honkalampi-konserni, Laatupäällikkö

Kontiolahti, Pohjois-Karjala

Mikä Tradenomien kuntavaalitavoitteista on itsellesi läheisin ja miksi?

Reilu kunta huolehtii henkilöstönsä osaamisesta ja osallistaa sitä kehittämään kunnan palveluja. Osallistavassa johtamisessa henkilöstö sitoutuu työhön ja tavoitteisiin sekä voi paremmin.

Mikä on tärkein oma vaalitavoitteesi?

Tärkein tavoitteeni on säilyttää toimivat ja laadukkaat lähipalvelut, joita ovat sote-palvelut, kyläkoulut ja liikuntapalvelut. Kuntalaisten osallisuus näiden palveluiden suunnittelussa ja arvioinnissa on tärkeää.

Soikkeli Joonas

Kansallinen Kokoomus r.p.

Saitemia, hallituksen puheenjohtaja

Lappeenranta, Etelä-Karjala

Mikä Tradenomien kuntavaalitavoitteista on itsellesi läheisin ja miksi?

Uusiutuva ja kestävä kunta: luodaan monipuolisesti uusia työpaikkoja sekä huomioidaan yleisesti osaaminen eikä suosita kelpoisuusvaatimuksia liikaa.

Mikä on tärkein oma vaalitavoitteesi?

Tuoda nuorta voimaa mukanani kuntaan ja keksiä uusia ideoita, joilla kehitetään Lappeenrannan kuntaa! Ja eritoten tuoda nuorten ääntä päätöksentekoon!

Teirikangas Juha-Pekka

Suomen Keskusta r.p.

Ohjelmistosuunnittelija / yrittäjä

Oulu, Pohjois-Pohjanmaa

Mikä Tradenomien kuntavaalitavoitteista on itsellesi läheisin ja miksi?

Koen tärkeimmäksi joustavan työn mahdollistamisen. Tradenomien tavoitteissa mainitaan mm. etätyön pelisäännöt sekä perheen ja työn yhdistäminen. Työntekeminen on muuttunut rajusti viime aikoina ja on tätä päivää, että mahdollistetaan erillaisia tapoja ja paikkoja tehdä työtä.

Mikä on tärkein oma vaalitavoitteesi?

Minulle tärkeintä on, että lapsiperheet voivat hyvin ja kaikilla on mahdollisuus kohtuulliseen elantoon työtä tekemällä. Kouluihin pitää satsata ja ennaltaehkäisevään toimintaan tulee panostaa. Asua pitää voida muuallakin kuin kaupunkien keskustoissa. Tietoliikenneyhteydet kuntoon etätöitä varten.

Tennivaara Minna

Suomen Keskusta r.p.

Ammattiopisto Lappia, Opintosihteeri

Tornio, Lappi

Mikä Tradenomien kuntavaalitavoitteista on itsellesi läheisin ja miksi?

Luovutaan turhista kelpoisuusvaatimuksista kuntasektorilla yleishallinnollisissa tehtävissä.
Tunnistetaan erityisesti YAMK-tutkinnon asema suhteessa julkisiin virkoihin ja tehtäviin.
Tradenomin tutkinnon aseman tunnistaminen ja sitä myötä palkkaluokan nousu.

Mikä on tärkein oma vaalitavoitteesi?

Haluan olla vaikuttamassa perheiden ja lasten asemaan omassa kunnassani niin, että Tornio koettaisiin turvallisena, kuntalaisistaan välittävänä, huolehtivana ja vakaana kotikuntana.

Tiensuu Seppo

Suomen Keskusta r.p.

Joensuun kaupunginorkesteri/tuottaja-nuotistonhoitaja

Joensuu, Pohjois-Karjala

Mikä Tradenomien kuntavaalitavoitteista on itsellesi läheisin ja miksi?

Reilu kunta, YAMK-tutkinnon tunnistaminen ja hyödyntäminen.

Mikä on tärkein oma vaalitavoitteesi?

Koulutus, kulttuuri ja talous.

Täck Niko

Kansallinen Kokoomus r.p.

Kesko Oyj, Tavaratalopäällikkö

Kuusamo, Pohjois-Pohjanmaa

Mikä Tradenomien kuntavaalitavoitteista on itsellesi läheisin ja miksi?

Itselle läheisin tavoite on kelpoisuusvaatimusten päivittäminen. Erityisesti hallintotehtävien kelpoisuusvaatimukset tulisi tarkistaa nykyajan vaatimuksiin. YAMK:n kelpoisuutta tulisi korostaa kunnan rekrytoinneissa, jotta etenemismahdollisuudet ja rekrytoinnit parantuisivat julkisella sektorilla.

Mikä on tärkein oma vaalitavoitteesi?

Vaalitavoitteeni on kehittää kunnan työllisyyttä ja erityisesti nuorten ja työssäkäyvien hyvinvointia. Kunnan toiminnan tulee tukea yritysten kasvua, jota kautta työllisyysaste paranee ja myös kunnan verotulot kasvavat. Perus- ja toisen asteen opetusta tulee tukea ja koulutustarjontaa lisätä.

Vallinkoski Maarit

Kansallinen Kokoomus r.p.

Metropolia Ammattikorkeakoulu, koulutussuunnittelija

Hyvinkää, Uusimaa

Mikä Tradenomien kuntavaalitavoitteista on itsellesi läheisin ja miksi?

Uusiutuva kunta: Työskentelen jatkuvan oppimisen parissa ja näen työssäni, miten tärkeää on varmistaa henkilöstön osaaminen alati muuttuvassa työelämässä. Motivoitunut ja pätevä henkilöstö on tärkeä voimavara ja osaamisen kehittämisen pitäisi olla mahdollista kaikille.

Mikä on tärkein oma vaalitavoitteesi?

Haluan, että Hyvinkää säilyy vetovoimaisena ja kiinnostavana kaupunkina. Paikallisten yrittäjien tukeminen takaa työpaikkojen säilymisen myös tulevaisuudessa. On myös tärkeää huolehtia siitä, että kaikilla on mahdollisuus kouluttautua, läpi koko elämän.

van Schevikhoven Willem

Kansallinen Kokoomus r.p.

Race Performance Oy, Yrittäjä

Järvenpää, Uusimaa

Mikä Tradenomien kuntavaalitavoitteista on itsellesi läheisin ja miksi?

Kestävä kunta. Vallitsevassa taloustilanteessa kuntatalouden kestävyys on ensiarvoista, sillä sen varaan rakentuu sekä hyvinvointimme, että julkisen sektorin luoma maksutaakka. Yritykset ja proaktiivinen elinkeinopolitiikka luovat ja ylläpitävät työpaikkoja, ja siten koko kunnan menestystä.

Mikä on tärkein oma vaalitavoitteesi?

Kestävä talous, eli investointitaso jossa lainamäärä ei lähde käsistä, eivätkä poistot kasva holtittomasti. Säästeliäs käyttötalous jossa toimintakulujen kasvu alittaa väestönkasvun selkeästi. Taloudellisesti terve ja kestävä kunta on tärkein perusta hyvinvoinnin rakentamiselle.

Vesala Auri

Suomen Kristillisdemokraatit (KD)

Konecranes Global Oy, Planner

Hyvinkää, Uusimaa

Mikä Tradenomien kuntavaalitavoitteista on itsellesi läheisin ja miksi?

Hyvinvoiva tradenomi luo kestävää kuntaa.

Hyvinkään tulee muiden vastuullisten työnantajien tavoin noudattaa hyvää hallintotapaa ja osallistaa sen henkilöstöä vuorovaikutusta edistäen. Hyvän johtamisen lisäksi perheiden ja työn yhteensovittamista tulee tukea sopimalla joustavista työntekomalleista.

Mikä on tärkein oma vaalitavoitteesi?

Jotta Hyvinkääläisten veroastetta ei tarvitsisi nostaa, tarvitaan kaupunkiimme yrittäjyyttä ja innovatiivisuutta tukevaa elinkeinopolitiikkaa. Yrittäjämyönteisyys on vetovoimatekijä, jolla myös kuntatalous pidetään tasapainossa palveluista karsimatta.