Sopimustoiminta

Neuvottelemme työ- ja virkaehtosopimukset julkiselle ja yksityiselle sektorille akavalaisten neuvottelujärjestöjen kautta.

Yksityisen sektorin sopimustoimintaa toteutetaan Ylemmät toimihenkilöt YTN:n kautta ja julkisen sektorin sopimustoimintaa Julkisalan korkeakoulutetut JUKOn kautta.

Neuvottelujärjestöjen kautta sopiminen takaa korkeakoulutetuille liittokohtaista sopimista laajemmat vaikuttamismahdollisuudet, kun neuvottelujen piirissä ovat kaikki ao. toimialan korkeakoulutetut yhden liiton jäsenistön tai ammattikunnan edustajien sijaan. Neuvottelujärjestöistä löydät lisätietoja täältä.

Työehtosopimus (TES) ja virkaehtosopimus (VES) on alan ammattiliiton ja työnantajaliiton tekemä sopimus. Siinä sovitaan työn tekemiseen liittyvistä ehdoista, kuten esimerkiksi sairausajan palkasta, lomarahasta, irtisanomisajoista, luottamusmiesjärjestelmästä. Sovitut ehdot ovat minimiehtoja, joita työnantajan tulee vähintään noudattaa kaikkiin työntekijöihinsä. Voimassaolevat sopimukset löydät YTN:n ja JUKOn sivuilta. Sopimusten soveltamiseen liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä työsuhdeneuvontaamme tai asiantuntijoihimme!

Henkilöstöedustajat työpaikoilla kehittävät toimintaa

Työpaikoilla jäseniämme edustavat YTN:n sekä JUKOn luottamusmiehet, luottamusvaltuutetut, yritysyhdistykset sekä työsuojeluvaltuutetut. Henkilöstöedustajat osallistuvat aktiivisesti työpaikkansa työolojen ja -ehtojen kehittämiseen sekä vuoropuheluun työnantajansa kanssa. Kannustamme jäseniämme osallistumaan tähän tärkeään työhön, sillä tradenomeilla on hyvät edellytykset toimia omien kollegojensa edustajana omalla työpaikallaan!

Kuinka henkilöstöedustajat valitaan?

Työehtosopimusten mukaiset luottamusmiehet valitaan vaaleilla, kuten myös työsuojeluvaltuutetut. Kaikilla toimialoilla ei ole kaikille henkilöstöryhmille työehtosopimuksia, mutta näissä tapauksissa työpaikoille voidaan valita työsopimuslain perusteella luottamusvaltuutettu. Lisäksi etsimme jatkuvasti jäsenistöstämme innokkaita yhdyshenkilöitä, joilla ei ole virallista henkilöstöedustajan asemaa. Henkilöstöedustajina toimivat jäsenemme saavat meiltä tukea, koulutusta ja juridista neuvontaa.

Lue lisää

Luottamusmiehenä ja -valtuutettuna toimiminen
Luottamusmiesvaalien järjestäminen
Työsuojeluvaltuutettu
Tradenomiyhdyshenkilö

Jos sinua kiinnostaa henkilöstöedustajan tehtävät, täytä lomake ja olemme sinuun yhteydessä!


Lisätietoja neuvottelutoiminnasta, henkilöstöedustajista ja työehtosopimuksista saat työsuhdeneuvonnasta sekä asiantuntijoiltamme:

Joonas Kopra

Erityisasiantuntija, finanssi- ja kaupan ala, luottamusmiestoiminta

050 407 4876

joonas.kopra@tradenomi.fi

Työsuhdeneuvonta

ma-to klo 9-16, pe 10-16

020 155 8815

lakiasiat@tradenomi.fi

digijuristi.tradenomi.fi