Yksityinen sektori

TRAL ajaa yksityisellä sektorilla työskentelevien jäsentensä etua osana Ylemmät toimihenkilöt YTN ry:tä, joka on akavalainen neuvottelujärjestö. Tradenomeista yli 80 prosenttia työskentelee yksityisellä sektorilla.

YTN neuvottelee teollisuuden ja palvelualojen ylemmille toimihenkilöille työehtosopimuksia. YTN vaikuttaa yhteiskunnassa laaja-alaisesti ylemmille toimihenkilöille keskeisissä asioissa. YTN:n jäseninä on 22 akavalaista liittoa, henkilöjäseniä YTN:llä ei ole. TRAL on YTN:n neljänneksi suurin jäsenjärjestö.

YTN:n on sopijaosapuolena useissa yksityisen sektorin työehtosopimuksissa (TES), joiden piiriin myös alalla työskentelevät TRAL:n jäsenet kuuluvat. YTN:n sopimusalat ovat:

 • Elintarvikeala
 • Energia-ala
 • Finanssiala
 • Graafinen ala
 • ICT-ala
 • Järjestösektori
 • Kaupan ala
 • Kemian ala
 • Liikenne- ja erityisalat LTY
 • Metsäala
 • Palvelutoimiala
 • Rakennusala
 • Suunnitteluala
 • Teknologiateollisuus
 • Tietotekniikan palveluala
 • Tilintarkastus ja liikkeenjohdon konsultointi

Lisätietoa YTN:n sopimusaloista

 

Miten YTN toimii ja miten TRAL osallistuu toimintaan?

YTN toimii jäsenliittojensa yhteistyöelimenä. Jäsenliitot päättävät YTN:n hallinnosta. Ylempien toimihenkilöiden luottamusmiesverkostot muodostavat sopimusalakohtaisen edunvalvontatyön perustan (taustaryhmätyö). Paikallistason edunvalvontaa toteuttavat yrityskohtaiset yhdistykset ja luottamusmiehet. Liittojen ammattitaitoinen henkilökunta muodostaa YTN:n asiantuntijatyöryhmät (valmisteluryhmät).

TRAL:n jäseniä osallistuu sekä paikallistason että valtakunnan tason edunvalvontaan, esimerkiksi yrityskohtaisten yritysyhdistysten sekä alakohtaisten taustaryhmien toiminnan kautta. TRAL:n toimiston asiantuntijat ovat YTN:n eri alojen toiminnassa mukana esimerkiksi lakitukina, neuvottelijoina sekä viestinnän tehtävissä.