Päätöksentekijät

Hallitus

Tradenomien hallitus 2017-2020:

Puheenjohtaja Veli-Matti Peltola
veli-matti.peltola(at)tradenomi.fi
1. varapuheenjohtaja Jaakko Hyvönen
jaakko.hyvonen(at)tradenomi.fi
2. varapuheenjohtaja Suvi Rossi
suvi.rossi(at)tradenomi.fi
Hallituksen jäsen Reetta Ahonen
Hallituksen jäsen Mika Haapsaari
Hallituksen jäsen Liisa Heinonen
Hallituksen jäsen Anssi Ketopaikka
Hallituksen jäsen Marko Pesu
Hallituksen jäsen Heidi Retsä
Hallituksen jäsen Emmi Salminen
Hallituksen jäsen Minna Salo

Hallituksen jäsen

Pyry Meriluoto
opiskelijaedustaja,
Tradenomiopiskelijoiden
puheenjohtaja

Valtuusto

Tradenomien valtuusto 2017-2020:

Valtuusto järjestäytyi elokuussa 2017. Puheenjohtajaksi valittiin Jaana Carlenius.

Nimi Valitsijayhdistys
Aaltonen Niko Turun seudun tradenomit
Ahonen Reetta Edistykselliset
Aro Pipsa Uudenmaan tradenomit
Carlenius Jaana Valtuuston puheenjohtaja, Työelämätradenomit
Haapsaari Mika Edistykselliset
Heinonen Liisa Turun seudun tradenomit
Hovi Pekka Opiskelijaedustaja
Huopana Janita Opiskelijaedustaja
Hyvönen Jaakko Turun seudun tradenomit
Karhumäki Juho IT-tradenomit
Karvanen Ville Turun seudun tradenomit
Kerola-Suikki Marlen Työelämätradenomit
Ketopaikka Anssi Edistykselliset
Laukkanen Heikki IT-tradenomit
Leivo Jouni Uudenmaan tradenomit
Morero Cristina Uudenmaan tradenomit
Natunen Salla Opiskelijaedustaja
Pelkonen Lauri Turun seudun tradenomit
Peltola Veli-Matti Edistykselliset
Pesu Marko Turun seudun tradenomit
Purmonen Petri Edistykselliset
Pyykkönen Tuuli Uudenmaan tradenomit
Raitala Katri Turun seudun tradenomit
Rossi Suvi Uudenmaan tradenomit
Salminen Emmi Uudenmaan tradenomit
Salo Minna Kaupan alan tradenomit
Syrjälä Heidi IT-tradenomit
Särökaari Niklas Edistykselliset
Säteri Aleksi Opiskelijaedustaja
Tiainen Pauliina Työelämätradenomit
Tiilikainen Teemu Edistykselliset
Tirkkonen Tero Valtuuston varapuheenjohtaja, opiskelijaedustaja
Tynkkynen Mika Edistykselliset
Virtanen Meri Edistykselliset
Westman Heidi Työelämätradenomit

Valtuustoryhmien yhteyshenkilöt:

IT-tradenomit: Heidi Retsä (heidi.retsa@tradenomi.fi)
Kaupan ja muiden sopimuksettomien alojen tradenomit: Minna Salo (minna.salo@tradenomi.fi)
Turun seudun tradenomit: Jaakko Hyvönen (jaakko.hyvonen@tradenomi.fi)
Työelämätradenomit: Jaana Carlenius (jaana.carlenius@tradenomi.fi)
Uudenmaan tradenomit: Emmi Salminen (emmi.salminen@tradenomi.fi)