15-vuotias Tradenomiopiskelijaliitto / 15-year-old BBA student union

1.6.2017

Tradenomiopiskelijaliitto täyttää tänä vuonna viisitoista. Tuon merkkipaalun saavuttamista juhlittiin toukokuun alussa tilaisuudessa, johon saapui paljon liittomme nykyisiä ja entisiä toimijoita. Vuosijuhlia varten Tradenomiopiskelijaliitolle tehtiin historiikki, ja sen inspiroimana päätimme kirjoittaa aiheesta myös blogiimme. Ja sisällytimme siihen kuvia mahtavilta vuosijuhliltamme 6.5.2017

Viisitoista vuotta sitten Tradenomiopiskelijaliiton perustamisasiakirjan allekirjoittivat Porvoon Tradenomiopiskelijat ry, Tampereen kauppaopiskelijat ry, Helian liiketalouden opiskelijat Talko ry, Kemin kauppaopiskelijat ry, Kotkan Tradenomiopiskelijat ja alumnit KoTOA ry, Riihimäen Tradenomiopiskelijat ARTO ry sekä Laurean tradenomiopiskelijat LATO ry. Siitä lähtien TROL on ajanut tradenomiopiskelijoiden etuja ja rakentanut tradenomiopiskelijoiden välille verkostoja sekä valtakunnallisesti että paikallisesti.

 

The National Union of BBA students is turning fifteen this year. We celebrated this milestone by organizing an anniversary party in the beginning of May, which many our former and current actives attended. We gathered the history of our union in one booklet for the event, and that inspired us to write this post for our blog. And we included some pictures from our amazing Annual Party on 6.5.2017.

Fifteen years ago The National Union of BBA students was formed by seven local organizations Porvoon Tradenomiopiskelijat ry, Tampereen kauppaopiskelijat ry, Helian liiketalouden opiskelijat Talko ry, Kemin kauppaopiskelijat ry, Kotkan Tradenomiopiskelijat ja alumnit KoTOA ry, Riihimäen Tradenomiopiskelijat ARTO ry and Laurean tradenomiopiskelijat LATO ry. Since then our union has promoted the interests of BBA students and build strong networks between us locally and nationally. 

 

Liitto on olemassaolonsa aikana onnistunut laajentumaan lähes jokaiseen ammattikorkeakouluun jossa tradenomeja koulutetaan ja tällä hetkellä liittoon kuuluu 25 paikallisyhdistystä! Näissä yhdistyksissä toimii vuosittain noin 250 paikallista aktiivia, jotka tekevät paljon töitä tarjotakseen jäsenistölleen tapahtumia, etuja ja edunvalvontaa. Liiton paikallisyhdistykset ovatkin se liitomme osa, joka opiskelijoiden arjessa näkyy vahvasti.

Vuosien taipaleesta ja toimintaympäristömme muutoksesta omaa tarinaansa kertoo se, että perustamisasiakirjan allekirjoittaneista yhdistyksistä enää Laurean tradenomiopiskelijat, Tampereen kauppaopiskelijat (nyk. Tampereen tradenomiopiskelijat TTO ry) ja Helian liiketalouden opiskelijat (nyk. Haaga-Helian liiketalouden opiskelijat Talko ry) ovat yhä toiminnassa ja mukana liitossamme. Tämä muutos on johtunut ammattikorkeakoulujen yhdistymisistä, uusien yhdistysten perustamisesta sekä sivutoimipisteiden sulkemisesta. 

 

 

During the fifteen years that the Union has existed it has expanded to cover almost all of the Universities of Applied Scienses that have BBA students and now our Union has 25 local member organizations! About 250 BBA students are part of these organiztions' boards every year and they work hard to provide events, benefits and lobbying for their members. These organizations and these people are the part of our union that students see every day.

The environment that we operate in has changed a lot during these years, and this can be seen for example in that only three of the original seven founding organizations are still active. And two of those  three have changed their name. This change is due to closing of small campuses and new organizations having been formed.

Minusta on mahtavaa, että liittomme on kerännyt yhteen todella laajan kirjon erilaisia yhdistyksiä  Suomea. Vanhimpien yhdistyksiemme historia alkaa jo yli sadan vuoden takaa ja nuorimmilla mittarissa vuosia on vasta muutama. Silti kaikkia näitä yhdistyksiä yhdistää tahto tehdä tradenomiopiskelijoiden huomisesta parempi ja opiskeluista mielekkäämpää!

Liiton historiaan mahtuu jo yli kahdeksankymmentä liittohallituksessa toiminutta henkilöä sekä yli tuhat paikallistason aktiivia. Näiden ihmisten tekemälle työlle liittomme on rakennettu ja heitä on kiittäminen liittomme menestyksekkäistä viidestätoista vuodesta! 

 

I think that is awesome how our union has gathered so many different organizations together. Some of the oldest local organizations in our union have started their journey over hundred years ago, where as some are just couple of years old. The one thing bringing all these organizations together is the passion for making a better tomorrow and studies for our BBA students.

In the history of our union, over 80 people have been on the board of our union and way over thousand students have been active members in local organizations. The whole union is build on their hard work and we have them to thank for these amazing fifteen years!

Toivon, että liittomme jatkaa kasvuaan ja kehitystään jotta saamme joukkoomme entistä enemmän jäseniä ja aktiiveja. Voit käydä tutustumassa kaikkiin paikallisyhdistyksiimme osoitteessa http://www.trol.fi/trol/jasenyhdistykset/  tai ottaa meihin yhteyttä jos mielestäsi joltain paikkakunnalta puuttuu yhdistys.

 

I hope that our union will continue to develop and grow so that we will have even more members and actives in the future! You can explore our local organizations in http://www.trol.fi/trol/jasenyhdistykset/ (only in Finnish at the moment) or contact us if there is a place that should have our local organization, but doesn't.

 

Hyvää kesän alkua toivottaen / Wishing you a great start to the summer