Paikallisyhdistykset

Löydä omalla kampuksellasi toimiva paikallisyhdistys ja osallistu toimintaan!

Jäsenet liittyvät Tradenomiopiskelijoihin omalla ammattikorkeakoulullaan toimivan jäsenyhdistyksen kautta. Mikäli koulullasi ei ole jäsenyhdistystä, voit myös liittyä suoraan Tradenomiopiskelijoihin.

Jäsenyhdistykset järjestävät tapahtumia ja pitävät huolta tradenomiopiskelijoiden eduista kampuksilla. Yhdistysten kautta tapaat hyviä tyyppejä ja vaikutat asioihin, lähde siis rohkeasti mukaan toimintaan! 

Jäsenyhdistykset:

Arcada

Handel- och Service studentföreningen, HanSe Sf 

Centria

PeriKATO ry (Kokkola)

Haaga-Helia

Atkins ry (tietojenkäsittelyn koulutusohjelma)

Haaga-Helian liiketalouden opiskelijat Talko ry  (myynnin koulutusohjelma /liiketalous /international business)

Opiskelijayhdistys Hattara ry (Malmin kampus)

HePo ry (Porvoon kampus)

Opiskelijayhdistys Sture ry (finanssi-ja talousasiantuntijan koulutusohjelma)

HAMK

Hämeenlinnan Tradenomiopiskelijat HÄTÄ ry

JAMK

Jyväskylän Tradenomiopiskelijat Konkurssi ry

KAMK

Kajaanin Tradenomiopiskelijat Kaato ry

Karelia

Joensuun Tradenomiopiskelijoiden Kilta ry

LAB

Lahden Tradenomiopiskelijat Linkki ry

Lappeenrannan Tradenomiopiskelijat LapTOp ry

Lapin AMK

Rovaniemen Tradenomiopiskelijat - ROTTA ry (Rovaniemi)

Tornion kaupan ja kulttuurinalan opiskelijat ry (Tornio)

Laurea

Laurean tietojenkäsittelyopiskelijat - Jenkins ry

Laurean Tradenomiopiskelijat LATO ry

Metropolia

Tradenomiopiskelijat Metropolian Bisnes Intellektuaalit Trombi ry 

Yrkeshögskolan Novia

Wasa Svenska Tradenomförening - WsTF RF (Vaasa)

Åbo Företagsekonomi - TradeÅ (Turku)

Oulun AMK

Oulun Tradenomiopiskelijayhdistys Outo ry

SAMK

Porin Tradenomiopiskelijat PORA ry

Rauman Liiketalousopiskelijain Kilta ry

Savonia AMK

Kuopion Tradenomiopiskelijat ry

SeAMK

Seinäjoen tradenomiopiskelijat SULKA ry

TAMK

Tampereen Tradenomiopiskelijat TTO ry

TurkuAMK

Opiskelijayhdistys Trade ry

VAMK

Vaasan tradenomiopiskelijat VATO ry

XAMK

Kymenlaakson Tradenomiopiskelijat Klato ry

Mikkelin Tradenomiopiskelijat MTO ry