Tietoa Tradenomiopiskelijoista

Olemme kaikkien tradenomi- ja BBA-opiskelijoiden järjestö.

Miksi olemme olemassa?

Olemme kaikkien tradenomiopiskelijoiden oma liitto ja yhteisö. Meihin kuuluu yli 14 000 jäsentä ja meillä on 29 jäsenyhdistystä ympäri Suomen.

Tuemme tradenomiopiskelijoita työelämään valmistautumisessa, autamme työhön liittyvissä pulmissa ja sparraamme tradenomiopiskelijoita kaikissa uraa ja työtä koskevissa asioissa.

Lisäämme tradenomitutkinnon tunnettuutta ja arvostusta. Tradenomien arvostukseen työmarkkinoilla vaikuttaa eniten tradenomien oma ylpeys osaamisestaan. Meidän hommamme on tuoda ilmi tradenomien monipuolista osaamista ja mahdollisuuksia. Tradenomi-identiteettiä rakennetaan jo opiskeluaikana yhteisen toiminnan ja tapahtumien kautta sekä varmistamalla, että tradenomiopiskelijat ovat tietoisia kaikista tutkinnon tuomista mahdollisuuksista. 

Varmistamme, että tradenomiopiskelijoita kohdellaan työelämässä reilusti. Palkkasuositusten ja -neuvonnan avulla vaikutamme siihen, että tradenomiopiskelijoiden palkkaus on oikeudenmukaisella tasolla. Autamme tradenomiopiskelijoita työllistymään tarjoamalla uravalmennusta ja tietoa uramahdollisuuksista.

Osallistumme aktiivisesti tradenomikoulutuksen kehittämiseen. Koulutuksen korkea ja tasainen laatu kautta Suomen sekä tradenomien järkevät koulutusmäärät ovat meille tärkeitä edistettäviä teemoja. Näistä huolehtimalla vaikutamme tehokkaimmin siihen, että tradenomiopiskelijat valmistuvat koulutustaan vastaaviin tehtäviin työmarkkinoille.

Mitä teemme?

Tarjoamme tradenomiopiskelijoille tietoa, neuvoja ja ohjausta esimerkiksi työharjoitteluun, kesätöihin ja palkkaukseen liittyvissä asioissa. Lisäämme tradenomiopiskelijoiden työelämätietoutta ja autamme heitä saamaan parhaan mahdollisen alun työuralleen.

Toteutamme vuosittain valtakunnallisen opiskelijatutkimuksen, joka tarjoaa arvokasta seurantatietoa tradenomiopiskelijoiden opinnoista, työskentelystä, hyvinvoinnista ja näkemyksistä ajankohtaisiin teemoihin liittyen. Tutustu vuoden 2021 tutkimukseen täällä.

Järjestämme koulutuksia, seminaareja sekä tietenkin parhaat tapahtumat. Tapahtumissa tapaat muita tradenomeja ja tradenomiopiskelijoita ja kasvatat verkostoasi tulevaisuutta varten. Meillä on 29 paikallisyhdistystä, jotka järjestävät erilaisia aktiviteetteja ja pitävät huolta tradenomiopiskelijoiden eduista kampuksilla.

Pidämme tradenomiopiskelijoiden puolia ja tuomme esiin tradenomiopiskelijoiden etua erilaisilla foorumeilla. Nostamme esiin tradenomeille tärkeitä asioita ja otamme kantaa tradenomiopiskelijoihin liittyviin aiheisiin.  

Kuka päättää?

Tradenomiopiskelijoiden toimintaa johtaa liittohallitus. Liittohallitus valitaan vuosittain liittokokouksessa, johon osallistuu edustajia jokaisesta jäsenyhdistyksestämme. Hallituksen jäsenet ovat usein entisiä paikallisyhdistysten aktiiveja, mutta kaikki Tradenomiopiskelijoiden jäsenet voivat hakea hallitukseen. Liittokokouksessa päätetään myös suuntaviivat Tradenomiopiskelijoiden toiminnalle.

Kuulumme itsenäisenä jäsenyhdistyksenä Tradenomeihin. Kuulumme myös Akavan opiskelijoiden valtuuskuntaan, joka edustaa yli 110 000 yliopisto- ja ammattikorkeakouluopiskelijaa.

Tutustu sääntöihin ja strategiaan

Toimintaamme ohjaavat yhdistyksen säännöt ja liittokokouksessa vuosittain tarkasteltava strategia.

Lisäksi meillä on koulutuspoliittinen ohjelma, jossa esitämme tradenomikoulutukseen liittyviä ongelmia ja ratkaisuja.