Akava: Toimiva opiskelijaterveydenhuolto rakentaa pohjaa työkyvylle

15.2.2017

Akava korostaa, että toimivalla opiskelijoiden terveydenhuollolla turvataan opiskelukykyä, mutta rakennetaan myös pohjaa hyvälle työkyvylle ja pitkille työurille. Myönteistä on, että YTHS on onnistunut vastaamaan kohderyhmänsä palvelutarpeeseen hyvin ja on kehittänyt palvelutarjontaansa.
Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimus 2016 osoittaa, että yli 80 prosenttia opiskelijoista on ollut tyytyväisiä YTHS:n vastaanottokäyntiensä sisältöön.
 
–YTHS on uudistanut onnistuneesti toimintatapojaan ja palveluntarjontaansa: puhelinpalvelu ja digitaaliset palvelut ovat korvanneet terveydenhoitajan sekä yleis- ja erikoislääkärin vastaanottokäyntejä. Opiskelijat ja YTHS toimivat esimerkkinä digitaalisten palvelujen hyödyistä niissä palveluissa, mihin ne soveltuvat, korostaa lakimies Paula Ilveskivi.
 
–  Tutkimuksen tuloksissa myönteistä on, että 69 prosenttia opiskelijoista kokee olevansa omalla alalla. Huolestuttavaa kuitenkin on, että vain 42 prosenttia opiskelijoista kokee opintonsa merkitykselliseksi. Tämä voi merkitä sitä, ettei opinnoissa päästä täyteen potentiaaliin, toteaa Akavan opiskelijoiden puheenjohtaja Henna Pursiainen.
 
Pursiainen huomauttaa, että psyykkiset vaikeudet ovat tutkimuksen mukaan valitettavan yleisiä opiskelijoilla. Tutkimukseen vastaajista vain 66 prosenttia koki henkisen hyvinvointinsa hyväksi tai erittäin hyväksi ja  30 prosenttia koki psyykkisiä vaikeuksia. Opiskelijoista kolmannes kertoi kokevansa runsaasti stressiä.
 
Tiedot selviävät Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön toteuttamasta Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimuksesta 2016. Tutkimuksen kohdejoukkona olivat alle 35-vuotiaat perustutkintoa suorittavat yliopisto- ja ammattikorkeakouluopiskelijat.
Tutustu tukimukseen: http://www.yths.fi/kott2016
 
Lisätietoja
Lakimies Paula Ilveskivi, puh. 050 565 1664, twitter: @paulailv
Henna Pursiainen, puh. 050 366 7892, twitter: @hennapursi