AMK-opiskelijoiden saatava työharjoitteluista asianmukainen rahallinen korvaus

6.11.2022

Työharjoittelut ovat tärkeä osa ammattikorkeakoulututkintoa tarjoamalla opiskelijoille konkreettisen kosketuspinnan työelämään ja käytännön osaamista omalle alalleen. Työharjoittelut ovat lisäksi opiskelijalle loistava tilaisuus hankkia hieman ylimääräistä rahaa opintojen tueksi. Tradenomien vuoden 2021 opiskelijatutkimuksen mukaan valtaosalla työharjoittelun suorittaneista keskipalkka sijoittui välille 1700-2200€ ja tämän suuruuteen vaikutti erityisesti työharjoittelijan toimiasema, toimiala, työtehtävät, sekä maantieteellinen sijainti.

Ongelmaksi nousee, että vain 73 % kyselyyn vastanneista sai suorittamastaan työharjoittelusta palkkaa. Ongelmallista on ollut myös koulujen rooli palkattomissa työharjoitteluissa, sillä merkittävä osa koulun opiskelijoilleen tarjoamista harjoittelupaikoista ovat olleet palkattomia.

Opiskelijat tarvitsevat kaiken mahdollisen rahallisen tuen etenkin nyt, kun suomalaiset kärsivät nousseista peruselintason kustannuksista. Harjoitteluista saatu palkka on monelle erittäin tärkeä tulonlähde opiskelujen lomassa.

“Asiaa tulisi lähteä ratkaisemaan yhdessä ammattikorkeakoulujen kanssa, siten ettei palkattomia harjoitteluita enää jaettaisi opiskelijoille. On myös tärkeää lisätä opiskelijoiden tietoisuutta juuri palkallisista harjoitteluista ja kannustaa pyrkimään niihin”, toteaa Eppu Åberg, Tradenomiopiskelijoiden puheenjohtaja 2022.

“Arvostus ammattikorkeakouluopiskelijoiden työpanokseen heijastuu suoraan siihen etteivät tietyt työnantajat koe tarpeelliseksi maksaa heille korvausta tehdystä työstä. Tähän on tultava muutos!”, linjaa Annika Väänänen, Tradenomiopiskelijoiden puheenjohtaja vuodelle 2023.

Tavoitteenamme on, että jatkossa jokaisella AMK-opiskelijalla on mahdollisuus palkalliseen työharjoitteluun. Tehdystä työstä on maksettava asianmukainen rahallinen korvaus!


Tradenomiopiskelijoiden liittokokous 5.-6.11.2022 Tampereella valitsi uuden hallituksen vuodelle 2023. Puheenjohtajaksi valittiin Annika Väänänen (Kuopion Tradenomiopiskelijat) ja varapuheenjohtajaksi Laura Santala (Hämeenlinnan tradenomiopiskelijat HÄTÄ).Hallituksen jäseniksi valittiin Eeva Määttä (Kuopion Tradenomiopiskelijat ry), Sira Vartiainen (Joensuun tradenomiopiskelijoiden Kilta ry), Viivi Vesala (Rovaniemen Tradenomiopiskelijat - Rotta ry), Samuli Mustonen (Trade ry), Veikka Varho (Kuopion Tradenomiopiskelijat ry), Kaisa Manner (Atkins ry) ja Jesse Koivukoski (Lappeenrannan Tradenomiopiskelijat LapTOp ry).

Eppu Åberg

Puheenjohtaja 2022