AMK-rahoitusmallin tuettava enemmän opiskelijoiden hyvinvointia

5.11.2023

Tradenomiopiskelijoiden liittokokouksen julkilausuma 5.11.2023:
Ammattikorkeakoulujen rahoitusmallin tulee tukea enemmän opiskelijoiden hyvinvointia

Ammattikorkeakoulujen nykyinen rahoitusmalli perustuu 56-prosenttisesti suoritettujen tutkintojen määrään. Tutkintojen painopisteenä on nopea valmistuminen, mikä on johtanut opintojaksojen laadun heikkenemiseen ja arviointikriteerien vaihtelevuuteen, eikä opiskelijoiden hyvinvointia ole otettu riittävästi huomioon. Korkeakoulujen rahoitusmallia ollaan jälleen uudistamassa seuraavalle rahoituskaudelle 2025-2028, jolloin tähän on tultava muutos!

Rahoitusmallia on kehitettävä sellaiseen suuntaan, joka ohjaa ammattikorkeakoulut  nostamaan koulutuksen ja hyvinvointia tukevien palvelujen laatua, eikä pelkästään sysäämään opiskelijoita ulos kouluista. Opettajien Ammattijärjestö OAJ:n kesäkuussa 2023 tekemän selvityksen mukaan ammattikorkeakoulututkintoa opiskelevien määrä on kasvanut viimeisen seitsemän vuoden ajan keskimäärin yli 600 opiskelijalla ammattikorkeakoulua kohden, mutta tutkintokohtainen rahoitus ei ole seurannut tätä kehitystä. Mikäli tavoitteena on, että 50 prosenttia nuorista olisi korkeakoulutettuja vuoteen 2030 mennessä, tulee heidän saada opiskella kestävästi ja koulutuksen rahoituksen on oltava riittävää.

“Nykyinen rahoitusmalli pakottaa korkeakouluja patistamaan opiskelijoita valmistumaan mahdollisimman nopeasti liukuhihnan lailla, mikä vaikuttaa heidän jaksamiseensa varsin negatiivisesti. Keventämällä rahoitusmallin tuloskeskeisyyttä ja joustamalla suoritusajasta, varmistettaisiin valmistuvien opiskelijoiden henkinen ja fyysinen hyvinvointi työelämässäkin”, toteaa Annika Väänänen, Tradenomiopiskelijoiden 2023 puheenjohtaja.

“Opiskelijoiden on saatava riittävät mahdollisuudet hyödyntää opinto-ohjaajan, koulukuraattorin ja koulupsykologin palveluja. Laadukkaat ja helposti saavutettavat tukipalvelut tukevat opiskelijan hyvinvointia ja laadullista työllistymistä. Jo opintojen aikana ylikuormittuneet tulevaisuuden työntekijät eivät luo työmarkkinoille kestävää pohjaa.”, linjaa Jesse Koivukoski, Tradenomiopiskelijoiden puheenjohtaja vuodelle 2024.

Jos opiskelijoiden hyvinvointiin ei panosteta nyt, ovat seuraamukset yhteiskunnalle kalliimmat kuin opiskelijoille annettava tuki. Tämän päivän hyvinvoiva opiskelija on huomisen työkykyinen työntekijä!