Kannanotto: Ammattikorkeakoulujen varmistettava etäopetuksen laatu

20.11.2020

Korkeakoulujen siirtyminen laajaan etäopetukseen on herättänyt huolta opetuksen laadusta ja opettajien pedagogisista taidoista digitaalisissa ympäristöissä. Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOK ry:n ammattikorkeakouluopiskelijoille keväällä 2020 toteuttaman etäopiskelukyselyn tuloksista ilmenee, että lähes puolet tradenomiopiskelijoista kokee opetuksen laadun heikentyneen etäopetukseen siirtymisen jälkeen. Kyselyyn vastanneista tradenomiopiskelijoista jopa 44 % kokee opetuksen laadun muuttuneen huonommaksi tai erittäin paljon huonommaksi.

Ammattikorkeakoulujen tulee varmistaa se, ettei etäopetukseen siirtyminen heikennä opetuksen laatua.

Koulujen on tarjottava toimivat järjestelmät sekä lisää resursseja esimerkiksi lisensseihin ja opettajien kouluttamiseen, jotta opetusta voidaan tarjota laadukkaasti myös etänä. Näin parannetaan myös opettajien työn sujuvuutta, joka vaikuttaa voimakkaasti opiskelijoiden motivaatioon.

"Etäopetuksen lisääntyessä on erityisesti kiinnitettävä huomiota tasavertaisten oppimismahdollisuuksien varmistamiseen. Heikommassa asemassa olevien, esimerkiksi oppimisvaikeuksia omaavien opiskelijoiden, erityistarpeet tulee huomioida", Tradenomiopiskelijoiden tuleva puheenjohtaja Jere Liitiäinen toteaa.

Oma-aloitteinen ohjautuminen matalan kynnyksen tukipalveluihin kärsii opiskelun tapahtuessa muualla kuin kampuksella. Korkeakoulujen tuleekin varmistaa tukipalveluiden saavutettavuus sekä se, että opiskelijat ovat tietoisia niistä.

Kurssipalautteen kerääminen on entistäkin tärkeämpää, sillä palautteella on merkittävä rooli kurssitoteutusten kehittämisessä. Kurssitoteutusten aktiivisella seurannalla korkeakoulut löytävät mahdolliset ongelmakohdat ja pystyvät reagoimaan niihin.

“Laadukkaan opetuksen myötä opiskelijan arvostus omaa tutkintoaan kohtaan kasvaa, jolloin opiskelija motivoituu ja sitoutuu suorittamaan tutkintonsa valmistumiseen asti”, Tradenomiopiskelijoiden puheenjohtaja Pyry Meriluoto muistuttaa.