Blogi: Opiskelijoiden toimeentuloa uhkaa synkkä tulevaisuus

16.10.2020

Opiskelijoiden toimeentulo koostuu monista osista. On opintorahaa ja -lainaa, opintojen ohella tehtyjä töitä sekä mahdollisesti jo aiemmin kerrytettyjä säästöjä. Keväällä 2020 kuitenkin tähän kaikkeen tuli muutos. Pandemia, joka uhkaa meidän kaikkien terveyden lisäksi viedä myös opiskelijoiden talouden ahdinkoon.

Viimeisen reilun puolen vuoden aikana ovat tuhannet kesätyöpaikat hävinneet markkinoilta, ja nuorten työttömyys sekä heidän osuutensa työttömistä ovat kasvaneet merkittävästi. Myös piilotyöttömien määrä on arvioitu kasvaneen vuoden sisällä yli kymmenellä tuhannella, ja tähän ihmisryhmään kuuluvat myös töihin haluavat opiskelijat. Vaikka opiskelija kuitenkin olisi työmarkkinoiden tilanteesta huolimatta päässyt harjoitteluun, on ammattikorkeakoulujen harjoitteluista silti lähes 65 % palkattomia. Nämä tilastot maalaavat erittäin huolestuttavan kuvan opiskelijoiden taloudellisesta tilanteesta ja heidän tulevaisuudestaan. 

Kun opiskelijan toimeentulon rakennuspalikoista poistetaan merkittävä tulonlähde, on tukeuduttava entistä enemmän muihin lähteisiin, kuten opintorahaan ja -lainaan. Viimeisien vuosien aikana opintorahan määrää on kuitenkin laskettu ja lainapainotteisuutta on lisätty roimasti. Mitä tapahtuu tilanteessa, jossa opiskelijalla ei ole ollut edes mahdollisuutta kasvattaa säästöjään kesätöiden palkoista säästämällä, eikä tukea toimeentuloaan työskentelemällä opintojen ohella? Jo ennen pandemiaa oli opintolainojen määrissä merkittävää nousua ollut jo pitkän aikaa sekä opintovelallisten että lainaerien suhteen. Voimmekin siis odottaa opiskelijoiden entistäkin merkittävämpää velkaantumista jo lähitulevaisuudessa.

On hienoa, että työttömyysturvassa otettiin keväällä huomioon lomautetut opiskelijat, ja tästä olemmekin kaikki hyvin kiitollisia. Myös opintotuelle on mahdollista anoa jatkoa, mikäli opinnot ovat venyneet pandemian takia. Nämä päätökset ovat pelastaneet monia opiskelijoita taloudellisten vaikeuksien edestä, mutta ne turvaavat kuitenkin vain pienen osan siitä kaikesta, mikä opiskelijoiden taloutta uhkaa.

Tällä hetkellä opintotuen lisäajan anomisen mahdollisuudesta huolimatta, ei opintolainahyvitykselle asetettua valmistumisen takarajaa ole siirretty. Tämä tarkoittaa sitä, että vaikka opinnot olisivat viivästyneet täysin opiskelijasta riippumattomista syistä, kuten harjoittelupaikan menetyksestä tai lopputyön toimeksiannon peruuntumisesta, menettää hän silti mahdollisuuden opintolainahyvitykseen. Velkaantumisen voimistuessa ja toimeentulon heikentyessä herääkin voimakas huoli opiskelijoiden taloudellisesta mielenrauhasta ja toimeentulosta.

Kysymys kuuluukin: Miten kestävällä pohjalla opiskelijoiden talous on ottaessa tämän kaiken huomioon? Miten pärjäävät he, jotka eivät saaneet töitä viime kesälle tai opintojen ohelle? Miten käy heille, joiden määräaikainen työsopimus ei yllättäen saanutkaan jatkoa, tai heille, joiden työtunnit tippuivat lähelle nollaa?

Päättäjien miettiessä toimenpiteitä pandemian kukistamiseksi tulee ottaa huomioon niiden vaikutukset myös pitkällä aikavälillä. Nuoriso ja opiskelijat ovat heitä, jotka kantavat Suomen taloutta tulevaisuudessa. Täten muistutammekin, että sijoitus nuorten ja opiskelijoiden hyvinvointiin ja taloudelliseen mielenrauhaan on sijoitus tulevaisuuteen. Sijoitus, jota meillä ei ole varaa ohittaa.