Count your way out – taloushallintoa voi oppia myös pakohuonepelissä

26.11.2019

Haaga-Helia ja K-ryhmä ovat kehittäneet yhdessä uuden tavan oppia taloushallintoa ammattikorkeakoulussa.

Haaga-Helian Pasilan kampuksen kellariin on ilmestynyt pakohuone, jossa liiketalouden tradenomiopiskelijat testaavat taloushallinnon taitoja kuvitteellisessa K-ryhmän toimeksiannossa. 

Haaga-Heliasta hanketta ovat olleet luotsaamassa taloushallinnon lehtorit Heli Kortesalmi, Jere Peiponen ja Katja Rumpunen. Pakohuoneen toteutukseen ja markkinointiin on osallistunut opiskelijoita ja henkilökuntaa laajasti eri koulutusohjelmista. 

– Ensin opiskellaan tiedot ja taidot, joita pakohuoneessa tarvitaan. Opettaja ohjaa pakohuoneessa olevia opiskelijaryhmiä videoyhteyden kautta, kertoo Peiponen.

Pakohuoneen avajaisia vietettiin marraskuussa.

Pakohuoneen avajaisia vietettiin marraskuussa.

Pakohuone otetaan käyttöön vuoden 2020 alussa ja sen käy jatkossa läpi noin 1000 opiskelijaa vuodessa. Opiskelijoista muodostetut testiryhmät ovat päässeet jo koettamaan onneaan huoneessa. Muutaman vuoden ajan pinnalla olleen pakopelibuumin laajentaminen opetukseen on saanut kiittävää palautetta.

– Mahdollisuus päästä kilpailemaan, osallistumaan ja testaamaan taitojaan pelin merkeissä innostaa opiskelijoita iästä riippumatta, sanoo Rumpunen.

Pakohuone on kokonaisvaltainen oppimiskokemus

Pakohuoneessa ei opita ainoastaan katelaskentaa ja talouden tunnuslukujen tuntemusta.

– Substanssiosaamisen lisäksi pakohuoneesta selviämiseen tarvitaan vuorovaikutustaitoja, kekseliäisyyttä, paineensietokykyä ja luovuutta. Huoneen testaamisen yhteydessä suurimmat ongelmat ovat liittyneet nimenomaan kommunikointiin, ei niinkään laskutoimituksiin, sanoo Heli Kortesalmi.

– Pakohuone on mahtava tapa elävöittää välillä kuivaksikin miellettyjen aiheiden opetusta. Parasta on se, että opittua teoriaa pääsee soveltamaan käytännössä, mikä on tärkeintä oppimisessa, toteaa Visa Myllyntaus K-Ryhmästä.

Taloushallinnossa tarvitaan ongelmanratkaisijoita ja datan hyödyntäjiä

Tradenomikoulutus tunnetaan käytännönläheisyydestään ja työelämälähtöisyydestään.

K-ryhmän henkilöstöstä vastaava johtajan Matti Mettälän mielestä käytännön ongelmien ratkaisijoita tarvitaan taloushallinnossa myös jatkossa. Taloushallinnon ammattilaisten osaamistarpeissa korostuvat talousdatan tulkitseminen ja hyödyntäminen liiketoiminnan tueksi.

– Tradenomikoulutuksen paras puoli on sen käytännöllisyys. Koulutuksesta valmistuu ammattilaisia, jotka pystyvät  kehittämään ratkaisuja erilaisiin liiketoiminnan haasteisiin, sanoo Mettälä. 


Teksti: Maarit Laakso
Kuva: Elias Jimenez