Eurostudent: Opiskelijat luottavat edelleen tulevaisuuteensa

25.2.2015

Eurostudent V -tutkimus julkaistiin 25.2. Tutkimuksen tavoite on koota vertailukelpoista tietoa eurooppalaisten korkeakouluopiskelijoiden elinoloista korkeakoulupolitiikan, korkeakoulujen ja tutkijoiden käyttöön. Tutkimukseen osallistui 30 maata.

Tutkimuksessa selvitettiin tällä kertaa erityisesti korkeakouluopiskelijoiden asenteita tulevaisuutta kohtaan. Vaikka tutkimus tehtiin vuosien 2012 - 2015 välissä, jolloin Eurooppa rypi pahimmassa talouskriisissä, on nähtävissä, että opiskelijat edelleen luottavat Euroopassa tulevaisuuteen.

Opiskelijat olivat myös suhteellisen tyytyväisiä opintoihinsa. Vaikka työttömyys on erityisesti tietyissä tutkimukseen osallistuneissa maissa korkeaa, opiskelijat uskovat työllistymismahdollisuuksiinsa. Myös Suomessa kolme neljästä korkeakouluopiskelijasta suhtautuu luottavaisesti tulevaisuuteen - yhtä luottavaisia opiskelijoita on Maltalla, Tanskassa ja Irlannissa. Vähiten optimistisia ollaan Romaniassa, Bosnia-Hertsegovinassa, Montenegrossa ja Slovakiassa.

Tutkimus nostaa eurooppalaisen korkeakoulutuksen haasteiksi erityisesti työkokemuksen ja työnteon yhdistämisen korkea-asteen opintoihin sekä kansainvälisen liikkuvuuden edistämisen. Työkokemusta ennen korkeakouluopintojen aloittamista on eniten (yli 30 prosentilla) Norjan, Ruotsin, Tanskan, Suomen, Viron, ja Sveitsin nuorista, vähiten mm. Kroatian ja Ranskan nuorilla.

Tutkimuksesta käy ilmi myös, että työssäkäynti opintojen ohessa on muissa maissa yhtä yleistä tai jopa yleisempää kuin Suomessa. Yli puolessa osallistujamaista vähintään 40 prosenttia itsenäisesti asuvista opiskelijoista käy töissä, Irlannissa ja Alankomaissa yli 75 prosenttia opiskelijoista käy töissä. Työnteon syynä on ennen kaikkea halu parantaa opintojen aikaista elintasoa sekä työkokemuksen hankkiminen. Suomalaisten opiskelijoiden tulot ja yhteiskunnan tuen osuus tuloista ovat kansanvälistä keskiarvoa korkeammat.

Opiskelijaliikkuvuus on edelleen haaste monessa Euroopan maassa. Käytännössä monissa maissa korkeakouluopiskelijoilla ei ole taloudellisia mahdollisuuksia tai valmiuksia osallistua kansainväliselle opintojaksolle. Pohjoismaiset opiskelijat liikkuvat kansainvälisesti huomattavasti paljon useammin kuin Itä-Euroopan maiden opiskelijat.
_ _ _

Tutkimukseen osallistui 3 620 korkeakoulujen perustutkinto-opiskelijaa. Mukana olivat myös ulkomaalaiset opiskelijat sekä aikuisopiskelijat.

Lisätietoja: minedu.fi