Hakijasumaa ei ratkaista lisäämällä tradenomikoulutusta

14.5.2014

Korkeakoulujen valintauudistuksen tavoitteena on nopeuttaa uusien opiskelijoiden pääsyä korkeakoulutukseen. Suosituille aloille on ollut vaikea päästä ja tähän lääkkeeksi on esitetty aloituspaikkojen lisäämistä. Opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt korkeakouluilta esityksiä aloituspaikkojen kohdentamisesta. Päätökset lisäpaikkojen jakautumisesta eri koulutusaloille tehdään toukokuun aikana.

- Tehtyjen esitysten perusteella on nähtävissä, etteivät lisäpaikat kohdistu niille aloille, joissa entuudestaan on hakijasumaa, sanoo puheenjohtaja Anssi Ketopaikka Tradenomiopiskelijaliitto TROL:sta. – Huolenamme on, että aloituspaikkoja lisätään niille aloille, jossa koulutus on edullista eikä sinne, missä todellista tarvetta on, Ketopaikka jatkaa.

Tradenomiopiskelijat ovat huolissaan aloituspaikkojen kohdentamisesta. Pahimmillaan lisäpaikat kohdennetaan esimerkiksi liiketalouden alalle, jossa on entuudestaankin liian suuret volyymit. Liian suuret koulutusmäärät aiheuttavat ongelmia työllistymisen suhteen ja aiheuttaa painetta koulutuksen laadulle.

- Turun ammattikorkeakoulu on esittänyt lisäpaikkoja esimerkiksi liiketalouden alalle, mutta lisäykseen ei kuitenkaan varauduta palkkaamalla lisää opettajia. Johto on tehnyt selväksi etteivät mahdolliset lisäpaikat saa kasvattaa henkilöstökuluja, sanoo Opiskelijayhdistys Traden puheenjohtaja Jaakko Hyvönen Turusta. - Tämä linjaus vaikuttaa väistämättä opetuksen ja ohjauksen laatuun, mutta lisää myös kohtuuttomasti opettajien työmäärää, Hyvönen jatkaa.

Tradenomikoulutuksen osalta volyymi on jo nykyisellään yksi korkeakoulusektorin korkeimmista, eikä työvoiman kysyntä osoita lisäystarvetta. Nykyäänkin tradenomeista noin 20 prosenttia työskentelee koulutustaan vastaamattomissa tehtävissä, minkä lisäksi tradenomien työttömyysluvut kasvavat tasaista tahtia. Koulutuksen vetovoima on keskitasoa, eikä alalle ole muodostunut hakijasumaa.

- Hakijasumaa ei ratkaista lisäämällä aloituspaikkoja tradenomikoulutukseen, vaikka se olisikin houkutteleva vaihtoehto ammattikorkeakouluille matalan yksikköhinnan takia, sanoo Ketopaikka. – Peräämme vastuullisia ratkaisuja Opetus- ja kulttuuriministeriöltä. On vastuutonta lisätä koulutusta alalle, jossa ennestäänkin tarjonta ylittää kysynnän, Ketopaikka kiteyttää.