Hallitusohjelma pakottaa korkeakoulut kehittämään toimintaansa

10.6.2015

Toissa viikolla julkaistu hallitusohjelma kurittaa opiskelijoita sosiaalietuuksien osalta, mutta Tradenomiopiskelijaliitto TROL löytää ohjelmasta myös elementtejä, joilla korkeakouluverkostoa voidaan kehittää. Oleellista hallitusohjelman toteuttamisessa ovat oikein kohdistetut säästötoimet ja laadun ylläpito korkeakoulutuksessa.

- Laadukas koulutus on yksi Suomen keskeisistä kulmakivistä, johon kohdistuvat leikkaukset ovat aina vakava asia, sanoo Tradenomiopiskelijaliitto TROL:n puheenjohtaja Jaakko Hyvönen. – Säästöt voivat myös ohjata vihdoin korkeakouluverkon rationalisointiin sekä rakenteiden kehittymiseen, mutta koulutuksen laadusta ei saa tinkiä, Hyvönen jatkaa.

Hallitusohjelmaan on kirjattu korkeakoulujen osalta säästökeinoksi erikoistumisen vahvistaminen sekä korkeakouluverkon keskittäminen ja rationalisointi. Esimerkiksi tradenomeja koulutetaan tällä hetkellä lähes jokaisessa ammattikorkeakoulussa kymmenissä toimipisteissä ja opetuksen keskittäminen suurempiin yksiköihin edistäisi tradenomiopiskelijoiden mielestä myös koulutuksen laatua.

- Tradenomikoulutusta ei ole tarpeen toteuttaa nykyisellä mallilla vaan opetusta olisi koottava suurempiin yksiköihin, mikä toisi lisää kustannustehokkuutta ja valinnanmahdollisuuksia opiskelijoille, Hyvönen sanoo. – Kuten uusi opetusministerikin on todennut, on säästöt tehtävä rakenteista ja seinistä, jolloin näistä säästyneet rahat voidaan ohjata laadun kehittämiseen, jatkaa Hyvönen.

Korkeakoulujen voimakkaampi profiloituminen puolestaan toisi hyötyä myös alueen elinkeinoelämälle, sillä ammattikorkeakoulujen yksi keskeinen tehtävä liittyy aluekehittämiseen. Tradenomiopiskelijat toivovat, että päättäjät kohdistavat säästötoimet nimenomaan rakenteisiin, jotta ammattikorkeakouluissa voidaan keskittyä olennaiseen eli laadukkaaseen opetukseen, työelämäyhteyksien vahvistamiseen ja vahvempaan rooliin talousalueen kehittäjänä.

- Pienten paikkakuntien yksiköissä ei edes ole samalla tavalla mahdollista kehittää työelämäsuhteita kuin mitä kasvukeskusten isommilla toimipisteillä on, huomauttaa toiminnanjohtaja Veli-Matti Peltola. – Lisäksi näillä toimilla on vaikutusta valmistuvien työllisyysmahdollisuuksiin omalla talousalueella, kun ennakointityötä tehdään perusteellisesti alueen vahvuudet huomioiden, Peltola kiteyttää.
Lisätiedot:

Tradenomiopiskelijaliitto TROL

Jaakko Hyvönen, puheenjohtaja
p. 040 5158591

Veli-Matti Peltola, toiminnanjohtaja
p. 040 842 5358