Ideakuulutus: Mistä vipua korkeasti koulutettujen työelämävalmiuksiin?

18.2.2016

Onko sinulla, tiimilläsi, korkeakoulullasi tai yritykselläsi idea siitä, miten voisimme vahvistaa korkeasti koulutettujen ja korkeakouluopiskelijoiden työelämävalmiuksia ja edistää heidän työllistymistään?

Uudessa työelämässä tarvitaan muun muassa ongelmanratkaisukykyä, yrittäjämäistä otetta sekä kykyä toimia monialaisissa tiimeissä ja verkostoissa. Entistä tärkeämpiä taitoja ovat myös itseohjautuvuus sekä muutos- ja uudistumiskyky. Miten mahdollistaisimme korkeakoulutetuille ja opiskelijoille parhaat mahdolliset eväät työelämään?

Tuo ideasi esiin Sitran ideakuulutuksen kautta! Lisätietoja ja ohjeet löydät Sitran sivuilta:  https://www.sitra.fi/talous/ideakuulutus-korkeakoulutettujen-tyoelamavalmiudet

Ideakuulutus on osa Sitran Työelämän taitekohdat -avainalueen työtä. Ideoimme ja kokeilemme toimintamalleja, jotka auttavat työtä ja työntekijöitä löytämään toisensa nykyistä tehokkaammin. Lisäksi herättelemme suomalaisia kehittämään uuden työn markkinoilla ja uudessa työelämässä tarvittavia valmiuksia.