Korkeakoulujen nykymuotoiset yhteishaut viimeistä kertaa päätökseen

7.4.2014

Suurista koulutusaloista sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan hakijamäärä kasvoi viime vuodesta 8 prosenttia (39 800 ensisijaista hakijaa). Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alan (20 500) sekä tekniikan ja liikenteen alan (19 000) hakijamäärät pysyivät viime vuoden tasolla. Kulttuurialan sekä matkailu-, ravitsemis- ja talousalan hakijamäärät puolestaan laskivat 10 prosenttia. Kulttuurialalle haki 9 600 ja matkailu-, ravitsemis- ja talousalalle 3 700 ensisijaista hakijaa.

Yliopistojen yhteishaussa oli 73 700 hakijaa (73 200 hakijaa vuonna 2013). Hakijamäärissä ei tapahtunut merkittäviä muutoksia ns. suurilla koulutusaloilla. Teknillistieteellisellä alalla, joka oli toinen eniten aloituspaikkoja tarjoavista koulutusaloista, hakijamäärä laski 8 prosenttia (nyt 7 900 hakijaa). Muiden suurten alojen hakijamäärät olivat samaa luokkaa kuin vuotta aikaisemmin: humanistisella alalla 14 500 hakijaa, yhteiskuntatieteellisellä alalla 13 000 hakijaa ja kauppatieteellisellä alalla 12 700 hakijaa. Pienistä aloista esimerkiksi sotilasalalla hakijamäärä nousi 22 prosenttia (tänä vuonna 760 hakijaa).

Korkeakoulut ilmoittavat valinnan tuloksista heinäkuussa

Koulutusten valintojen tulokset julkistetaan viimeistään tiistaina 15.7.2014. Opiskelupaikan vastaanottoilmoitus on tehtävä 29.7.2014 klo 16.15 mennessä. Yliopiston opiskelupaikan voi vastaanottaa myös sähköisesti yliopistohaku.fi:n Oma haku -palvelussa ja ammattikorkeakoulun aikuiskoulutuksen opiskelupaikan amkhaku.fi:n Hakijapalvelussa.

Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yhteinen yhteishaku syksyllä 2014

Ensi syksystä lähtien yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin haetaan samassa yhteishaussa, yhdellä lomakkeella uuden opintopolku.fi -palvelun kautta. Lomakkeella voi hakea enintään kuuteen koulutukseen, jotka tulee laittaa ensisijaisuusjärjestykseen. Hakijalle tarjotaan vain yhtä yhteishaun opiskelupaikkaa, johon hänen pisteensä riittävät.