Korkeakoulututkintojen enimmäistukiaika lyhenee

12.5.2017

Valtioneuvosto on antanut asetuksen opintotukiasetuksen muuttamisesta. Opintotukeen oikeuttava enimmäisaika korkeakoulututkinnoissa lyhenee pääsääntöisesti kahdella tukikuukaudella. Opintoraha ja asumislisä maksetaan jatkossa kalenterikuukauden ensimmäisenä pankkipäivänä. Opiskelija voi saada opintorahan ja asumistuen tililleen samana päivänä. Takaussaatavasta perittävä korko laskee nykyisestä seitsemästä prosentista neljään prosenttiin. Takaussaatavan koron alentaminen tehostaa takausvastuulainan takaisinperintää ja parantaa velallisen taloudellisia edellytyksiä lainan takaisinmaksuun.

Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkemmin erilaajuisten korkeakoulututkintojen opintotuen enimmäisajasta 1.8.2017 voimaan tulevan lain (4/2017) 7 §:n 3 momentin muutoksen perusteella seuraavasti:

Tukiaikaan ja takaussaatavan korkoon liittyvät muutokset perustuvat hallitusohjelman mukaiseen opintotukiuudistukseen. Tukiaikaan liittyvät muutokset tulevat voimaan 1.8.2017 ja maksukäytäntö sekä takaussaatavan korkoon liittyvät muutokset 1.1.2018.

Lisätiedot:
http://www.kela.fi/opiskelijoiden-tukien-muutokset
http://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/korkeakoulututkintojen-enimmaistukiaika-lyhenee