Muista nämä palkkaneuvottelussa

10.12.2019

Palkkaneuvottelussa olennaista on hyvä valmistautuminen ja oma aktiivisuus. 

Palkkatoivetta perustellessa kannattaa muistaa erityisesti seuraavat asiat:

1. Ensisijainen palkanmääräytymisperuste on tehtävien vaativuustaso – palkan tulee vastata tehtävien vaativuutta ja nousta tehtävien muuttuessa aiempaa vaativammiksi. Tarkista myös tradenomiopiskelijoiden ja vastavalmistuneiden palkkasuositukset täältä

2. Oma ammatillinen osaamisesi ja sen kehittyminen vaikuttavat palkkaan – jos työnantajan saama hyöty työpanoksesta kasvaa, sen pitää näkyä myös palkassa. 

3. Työnantajan tulee noudattaa oikeudenmukaista palkkapolitiikkaa ja yhdenvertaisuutta työntekijöiden palkanmääräytymisperusteissa: samoissa tai samantasoisissa tehtävissä työskentelevillä palkkojen tulee olla asianmukaisessa suhteessa toisiinsa ja yksilöllisille palkkaeroille on oltava asialliset perusteet. 

4. Ota palkka-asiat puheeksi aina tehtävänkuvan muutosten yhteydessä ja jos mahdollista, sovi palkankorotuksesta heti -  muutoksiin on vaikeampi vedota palkkaneuvottelussa jälkikäteen, jos uudet vastuut ovat jo muodostuneet osaksi toimenkuvaa eikä keskustelua palkasta ole käyty lainkaan.

5. Neuvottelutilanne on aina jännittävä - tee muistiinpanot argumenteistasi, jotta et unohda oleellisia seikkoja ja saat keskustelun fokusoitua tärkeinä pitämiisi asioihin. Mieti etukäteen osaamisesi, kokemuksesi ja onnistumisesi ja kirjaa ne ylös. 

6. Jos mahdollista, ennakoi työnantajan argumentit ja valmistele vasta-argumentteja.

7. Jos et saa neuvoteltua palkkaa tavoittelemallesi tasolle, pyydä työnantajalta perusteluja ja käy keskustelua siitä, millä edellytyksillä palkka nousee - näin tiedät, miten voit vaikuttaa palkkakehitykseesi ja milloin voit ottaa palkka-asian seuraavan kerran esille.

Apua palkkaneuvotteluun ja palkkapyynnön määrittelemiseen saa myös maksuttomasta palkkaneuvonnasta, joka sisältyy kaikkiin opiskelijajäsenyyksiin!