Opiskelupaikkojen lisääminen haaste tradenomien laadulliselle työllistymiselle

25.7.2018

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry on 20.6.2018 julkaistussa tiedotteessaan esittänyt 10 000 opiskelupaikkaa lisää korkeakouluihin hakijasuman purkamiseksi. Opiskelijapaikkojen lisäys on tarkoitus toteuttaa määräaikaisena erityisohjelmana. Ohjelman tavoitteena on 10 000 nuoren joustava kouluttaminen ammattikorkeakoulututkintoon kolmen vuoden aikana. Opetus- ja kulttuuriministeriö on arvioinut, että viime vuonna ilman opiskelupaikkaa jäi 66 000 ensisijaista hakijaa. Korkeakoulujen yhteishaussa on tänä vuonna ollut 153 000 hakijaa.

Tradenomiliiton mukaan tradenomien työttömyysprosentti on 2000-luvulla ollut 5-7 prosenttia. Kun tähän lukuun lisätään ne tradenomit, jotka eivät tee koulutustaan vastaavaa työtä, on vastaava luku 20-40 prosenttia. Opiskelupaikkojen määrän lisääminen vaikuttaisi etenkin vastavalmistuneiden tradenomien laadulliseen työllistymiseen negatiivisesti. Tälläkin hetkellä suoritettuja tutkintoja on liikaa, eikä niiden jakautuminen alueellisesti vastaa työ- ja elinkeinoelämän tarpeita riittävästi. Tradenomitutkintojen määrää tulisikin valtakunnallisesti vähentää.

Tradenomiopiskelijoiden opetuksen tulisi olla työelämän tarpeiden mukaista. Tälläkään hetkellä kaikkien ammattikorkeakoulujen opetusmenetelmät eivät vastaa tulevaisuuden työelämän tarpeita. Opiskelupaikkojen määrän lisääminen kasvattaisi todennäköisesti ryhmäkokoja entisestään eikä yksilöllistä opetusta sekä henkilökohtaisia opintopolkuja saataisi kasvavissa ryhmissä turvattua. Yhtenä suurena tekijänä työelämän tarpeisiin vastaamisessa on koulussa opitun vieminen käytäntöön laadukkaiden harjoitteluiden kautta. Tällä hetkellä joissakin ammattikorkeakouluissa hyväksytään harjoitteluja, jotka eivät edistä opiskelijan kehittymistä asiantuntijaksi omalle alalleen. Laadukkaat harjoittelut takaavat opiskelijoille paremmat valmiudet työelämään siirtymiseen. Opiskelupaikkojen määrän nostaminen vaikeuttaisi laadukkaan harjoittelupaikan löytämistä entisestään.

Tiedotteessaan Arene esittää, että yhteishaussa valitsematta jääneiden joukosta opiskelijavalinnat tehtäisiin arpomalla. Tälläkään hetkellä edes tradenomitutkinnon pääsykokeet eivät mittaa tarpeeksi opiskelijan motivaatiota, vaan ennemminkin ennakkomateriaalien ulkoaoppimista. Opiskelijavalintojen tekeminen arpomalla ei ainakaan lisää motivaation mittaamista. Arvontaa tehdessä opiskelija, joka on oikeasti motivoitunut jää pahimmassa tapauksessa valinnan ulkopuolelle. Arvonnan sijaan tulisi ennemmin mitata opiskelijan kykyä omaksua ja sisäistää koulutusohjelmaan kuuluvia asioita.

Tradenomiopiskelijaliitto TROL ry:n mielestä opiskelupaikkojen lisääminen ainakaan liiketalouden alalle ei ole kestävää kehitystä työelämän näkökulmasta katsottuna. TROL ry:n mielestä tulisi ennemmin panostaa koulutusta aloille, joilla on valmistumisen jälkeen tarjolla koulutusta vastaavaa työtä.