Syksyn yhteishaku korkeakouluihin alkoi

9.9.2014

Opintopolusta löytyy myös haussa mukana olevien 180 koulutuksen esittelyt. Suurin osa syksyn haussa olevista koulutuksista on ammattikorkeakouluissa. Yliopistojen tässä haussa tarjoamat 10 koulutusvaihtoehtoa ovat enimmäkseen matemaattis-luonnontieteellisen alan koulutuksia. Ammattikorkeakouluissa on eniten aloituspaikkoja tarjolla sosiaali- ja terveysalalla.

Uusi yhteishaku tuo mukanaan muutoksia

Yhteishaussa on koulutusvaihtoehtoja sekä nuorille että aikuisopiskelijoille. Pääasiassa nuorille suunnattuja päätoimisia amk-opintoja kutsutaan päivätoteutuksiksi. Työn ohessa suoritettavia amk-opintoja kutsutaan Opintopolussa monimuotototeutuksiksi; millä viitataan joustavaan, useita eri opetus- ja opiskelumenetelmiä yhdistävään koulutusjärjestelyyn. Ammattikorkeakoulujen valintaperusteita on myös uudistettu joiltain osin, eikä esimerkiksi monimuotototeutuksissa enää edellytetä hakijoilta kahden vuoden yleistä työkokemusta.

Uudistuneessa korkeakoulujen yhteishaussa hakija voi hakea enintään kuuteen koulutukseen. Hakijan on laitettava koulutukset hakulomakkeelle mieluisuusjärjestykseen. Hakijalle tarjotaan yhteishaussa enintään yhtä opiskelupaikkaa, joka on hänen hakulomakkeella ilmoittamassaan mieluisuusjärjestyksessä ylimpänä ja johon hän voi tulla hyväksytyksi.

Korkeakoulut ovat voineet ottaa käyttöön ns. ensikertalaisten kiintiön syksyn yhteishaussa ensimmäistä kertaa. Tällä asteittain laajenevalla järjestelyllä pyritään varmistamaan mahdollisimman monelle opiskelupaikka.

Syksyn yhteishaussa ainoastaan Vaasan yliopisto on tarttunut tilaisuuteen. Kauppatieteiden koulutuksen 20 aloituspaikasta 12 on varattu hakijoille, joilla ei ole suoritettuna aikaisempaa korkeakoulututkintoa tai jotka eivät ole vastaanottaneet korkeakoulupaikkaa syksyllä 2014 alkavasta ammattikorkeakoulu- tai yliopistokoulutuksesta.

Jatkossa korkeakoulujen hakijapalvelut vastaavat kaikesta hakijoiden asiakaspalvelusta. Opintopolku tarjoaa hakijalle Oma Opintopolku -palvelun, jossa hän voi käydä esimerkiksi verkkopankkitunnuksilla vahvasti tunnistautuneena mm. muokkaamassa hakutoiveitaan hakuaikana.

Lisätietoja yhteishausta: www.opintopolku.fi