Syyskokousten syksy / The autumn of autumn meetings

31.10.2017

In English below

Syksy! Tuo ihana muutoksen vuodenaika tuo tullessaan Suomeen sadoittain syys- ja liittokokouksia.

Tämä tarkoittaa sitä, että myös meidän kenttämme aktiiveissa tapahtuu muutoksia. Yhdistysten syyskokoukset alkavat olla jo ovella, joten nyt on se hetki, jolloin voit päästä mukaan!

Tradenomiopiskelijaliitolla on 25 paikallisyhdistystä, joilla on keskimäärin noin kymmenen hengen hallitukset. Tämä tarkoittaa siis yhteensä noin 250 tradenomiopiskelijan verkostoa, johon sinulla olisi nyt mahdollisuus päästä osaksi. Paikallisyhdistystoiminta antaa opiskelulle mielettömästi sisältöä, unohtumattomia kokemuksia sekä paljon uusia ystäviä. Yhdistyksessä toimiessa opitaan liiketoiminnasta, erilaisten tapahtumien järjestämisestä ja vaikuttamisesta.

Itse aloitin paikallisyhdistystoiminnan 2014 ja sen jälkeen olen toiminut varajäsenenä, webmasterina, sihteerinä, yhdistyksen puheenjohtajana, liittohallituksen jäsenenä ja nykyään liiton puheenjohtajana. Päivääkään en näistä vuosista vaihtaisi pois (paitsi ehkä ne muutamat vapun tai tradenologian jälkeiset).

Tällä kentällä saa aitoja ja pitkäaikaisia ystäviä niin oman yhdistyksensä kuin muidenkin kentän yhdistysten aktiiveista. Käsittämättömän kallisarvoinen lisä työelämässä on myös aidosti koko Suomen kattava verkosto asiantuntijoita, ja sitä verkostoa ei onnistu luomaan pelkästään istumalla luennoilla. Tiedän monta entistä aktiivia, jotka oat saaneet aivan huikeita uramahdollisuuksia juurikin tämän verkoston kautta.

Tässä haluaisin avata paikallistoimintaa ja kaataa siihen liittyviä ennakkoluuloja:

Paikallisyhdistystoiminta on:

hallituksen kokouksia, joissa tehdään toimintaa ja raha-asioita koskevia päätöksiä

tapahtumien järjestämistä ja niissä työskentelyä

järjestökoulutuksia

vaikuttamista koulun asioihin

toiminnan visiointia ja kehittämistä

paljon haalarimerkkien ompelua (tai jopa suunnittelua)

ja paljon paljon muuta, sekä tietenkin läjä jokaiseen vastuualueeseen kuuluvia tehtäviä!

 

Paikallisyhdistystoiminta ei ole

luennoilta pois jäämistä

ajan hukkaa

pelkkää biletystä

pienen porukan ”suhmurointia”

pelkkää kokouksissa istumista

 

Muistakaa, että syyskokous on kaikille jäsenille avoin, kaikki jäsenet saavat esittää aloitteita ja käyttää ääntään! Menkää siis yhdistyksenne kokoukseen paikalle, vaikkette hakisikaan hallitukseen. Syyskokouksessa saa kattavan kuvan yhdistyksen toiminnasta kokonaisuudessaan ja pääsee vaikuttamaan tuleviin suuntaviivoihin.

 

Autumn! This wonderful season of change will bring hundreds of autumn meetings to Finland.

This means that changes in our network of student actives are also underway. The autumn meetings of associations are about to come, so now is the moment when you can join your local associations board!

The National Union of BBA students has 25 local associations, with an average of about 10 board members. This means that there is a total of about 250 BBA students in our network, to which you could now have access to. Being a member of the board of your local association will give you content to your studies, unforgettable experiences, and lots and lots of new friends. When being a part of your association, you learn about business, organizing events, lobbying and much more.

I started with the local branch of activity in 2014 and since then I have been a deputy member, webmaster, secretary, the chairman, a member of the board of TROL and I’m now the chairperson of TROL. I would never change a day of these past couple of years (except perhaps those few post-vappu or post-tradenologia).

On this union you get real and long-lasting friends from your own association and other local associations. An unimaginably precious addition to future and working life is also a genuinely comprehensive network of BBA’s throughout Finland, a network that can’t be created solely by sitting on lectures. I know many of our union’s alumnae that got great career opportunities through this network.

Here, I would like to tell a little about what being a part of your local association is, and overthrow the prejudices sometimes connected to them:

Local association activites include:

board meetings where decisions about activities and money are made

organizing events

trainings provided by the union

influencing on matters related to students and your school

developing your association

lots of sewing of patches (or even designing them)

and much more, and of course, different tasks for each and every title on the board!

 

Local association activities are not:

Missing all the lectures

Wasting time

just partying

just sitting at meetings

 

Remember that the autumn meetings are open to all members, all members can take the initiative and use their vote! So, go to your local associations meeting, even if you do not plan to apply to the board. The autumn meeting provides a comprehensive picture of the association's activities as a whole and there you can influence the future guidelines of the association.