Tradenomiopiskelijat korkeakouluvisiosta: Hyvin visioitu on vasta puoliksi tehty

18.11.2017

- Tradenomiopiskelijaliitto TROLin liittokokouksen julkilausuma

Opetus- ja kulttuuriministeriön lokakuussa julkaisema korkeakouluvisio antaa Tradenomiopiskelijaliitto TROLin mielestä hyvän pohjan korkeakoulutuksen tulevaisuudelle. Korkeakouluvision toimeenpanon tueksi laadittavan tiekartan on taattava tutkintojen laatu ja saatavuus.

- Visiossa on tunnistettu ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen tutkintopolkujen erilaisuuden vahvuudet ja näin tulee olla myös tulevaisuudessa, sanoo toiminnanjohtaja Aleksi Rankka. - Nyt laadittavan tiekartan on katettava koko korkeakoulusektori ja onnistuessaan visio antaa mahdollisuuden kehittää korkeakoulutusta työelämän tarpeita vastaamaan, Rankka jatkaa.

Yhtenä vision tavoitteena on, että vuonna 2030 puolet nuorten ikäluokista olisi korkeakoulutettuja. TROL painottaa, että jatkossakin on syytä kouluttaa asiantuntijoita työelämän tarpeisiin, eikä pelkästään visiossa määriteltyjen prosentuaalisten tavoitteiden mukaan.

- Huolenamme on tutkintojen arvon lasku liikakoulutuksen vuoksi, huomauttaa puheenjohtaja Veera Koli. - Tavoitteenamme on tradenomitutkinnon arvon jatkuva nostaminen ja sen pitäisi olla mahdollista myös korkeakouluvision käytännön toteutuksessa, Koli sanoo.

Vision mukaan koulutusta kehitetään opiskelijalähtöisesti. TROL edellyttää konkreettisia toimia opiskelijoiden osallistamiseen koulutuksen kehittämistoiminnassa jo ruohonjuuritasolta.

- Visiossa on todettu, että korkeakouluista valmistuvat seuraavat huippuosaajat ja mielestämme heitä on hyödynnettävä koulutuksen kehittämisessä, Koli muistuttaa.

Tradenomiopiskelijaliitto TROL haluaa olla omalta osaltaan aktiivisesti mukana toimeenpanemassa visiota. Tradenomikoulutus on reilun 20 vuoden aikana tehnyt työelämään paljon muutoksia, eikä tradenomikoulutuksen tuottamaa asiantuntijuutta voi jatkossakaan jättää huomiotta.

Lisätiedot:
Tradenomiopiskelijaliitto TROL

Veera Koli, puheenjohtaja
p. 040 4155 451

Aleksi Rankka, toiminnanjohtaja
p. 045 651 3026