Tradenomiopiskelijat linjaavat: Opetuksen laatu turvattava muutoksen keskellä

12.11.2018

Tradenomiopiskelijaliitto TROL ry:n liittokokouksen julkilausuma

Tradenomiopiskelijaliitto TROL ry:n liittokokous vaatii, että opetuksen laatu tulee varmistaa ja ettei verkko-opetuksesta tule pääasiallista opetusmuotoa. Verkko-opetus tuo lisää mahdollisuuksia opiskeluun, mutta se ei saa korvata lähiopetusta.

"Vuosien 2009–2019 aikana ammattikorkeakoulujen perusrahoitusta on leikattu merkittävästi. Nykyisen hallitusohjelman linjausten vuoksi rahoitusleikkauksien suuruus tulee olemaan lähes 30 prosenttia. Tämän tason leikkaukset aiheuttavat kestämättömän pohjan koulutukselle, ottaen huomioon korkeakoulutuksen ja tutkimuksen vision vuodelle 2030. Vision tavoitteena on, että 50 prosenttia 25-34 -vuotiaista on korkeakoulutettuja”, toteaa liiton puheenjohtaja Jere Nieminen.

Leikkausten takia ammattikorkeakouluissa on kuluneiden vuosien aikana pidetty lukuisia yt-neuvotteluja ja etsitty säästökohteita niin tiloista, hallinnosta kuin henkilökunnan ja lähiopetuksen määrästä. Rahoituksen vähentyminen näkyy opiskelijoille muuan muassa lähiopetuksen vähentymisenä, verkko-opetuksen määrän lisääntymisenä sekä erilaisten opiskelijoille tarkoitettujen tärkeiden tilojen ja tukipalveluiden, kuten opinto-ohjauksen määrän vähentymisenä.

Opetuksen tapahtuessa yhä enemmän verkossa, tulee sen olla yhtä laadukasta, ajantasaista ja vuorovaikutteista kuin lähiopetuksessakin. Kasvottoman verkko-opetuksen lisääntyessä täytyy turvata lähiopetuksessa syntyvät sosiaaliset oppimistilanteet ja yritysten kanssa yhteistyössä toteutetut projektit, jotka kasvattavat opiskelijoiden työelämävalmiuksia.

Nykytilanteessa täytyy varmistaa opettajille riittävät resurssit ja taidot verkko-opetuksen suunnitteluun, kehittämiseen ja toteuttamiseen. Huonosti toteutetut verkko-opinnot kuormittavat sekä opettajia että opiskelijoita. ”Verkko-opetuksen tulee olla opiskelijalle mahdollisuus toteuttaa opintoja joustavasti, ei ainoa tai edes ensisijainen tapa opiskella”, vaatii liiton varapuheenjohtaja Kaisu Hilska.

Lisätiedot:

Jere Nieminen, puheenjohtaja
jere.nieminen@trol.fi
p. 050 383 5384

Aleksi Rankka, toiminnanjohtaja
aleksi.rankka@tral.fi
p. 045 651 3026