Tradenomiopiskelijat: Opiskelijan mielenterveyspalvelut turvattava

31.10.2019

Mielenterveysongelmat ovat kasvava haaste myös korkeakoulukentällä. Siitä huolimatta opiskelijoiden pääsy mielenterveyspalveluiden piiriin on uhattuna.  Ammattikorkeakouluopiskelijoiden liittyessä Ylioppilaiden Terveydenhoitosäätiön (YTHS) piiriin, kasvavat tarpeet ja asiakaskunta räjähdysmäisesti. Onkin suuri kysymysmerkki, riittävätkö YTHS:n resurssit vastaamaan kasvaviin tarpeisiin heti uudistuksen alusta saakka.

Opiskeluiden, työelämän ja hyvinvoinnin tasapainottaminen mielenterveydellisten ongelmien keskellä on hyvin haasteellista. Vaikka korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimuksen tulosten perusteella valtaosa opiskelijoista kokee voivansa hyvin, silti kuudesosa kokee päivittäisiä psyykkisiä oireita kuten unettomuutta, stressiä tai ylirasitusta. Näiden ongelmien myötä vaarantuu opiskelijoiden pitkäaikainen terveys ja tulevaisuus.

- Opintojen aikana alkaneet mielenterveydelliset ongelmat heijastuvat niin opintojen suorittamiseen kuin tulevaan työuraankin. Sen vuoksi on ensiarvoisen tärkeää taata opiskelijoiden nopea pääsy mielenterveyspalvelujen piiriin, sanoo Tradenomiopiskelijoiden vuoden 2020 puheenjohtaja Pyry Meriluoto.

Tulevaisuuden kannalta olennaista on opiskelijan suoriutuminen opinnoissaan tavoitteen mukaisesti ja siirtyminen työelämään ilman vakavia terveysongelmia. Opiskelijoiden henkisestä hyvinvoinnista huolehtimalla varmistetaan myös se, että jatkossakin työmarkkinoille saadaan huippuosaajia.

- Opiskelijoiden terveydenhuoltouudistuksen keskiössä on oltava mielenterveyspalvelujen saavutettavuus. Yksikin mielenterveysongelmien kanssa yksin painiskeleva korkeakouluopiskelija on liikaa, muistuttaa Tradenomiopiskelijoiden istuva puheenjohtaja Kaisu Hilska.

Lisätiedot:

Kaisu Hilska, puheenjohtaja
p. 0440 728996

Pyry Meriluoto, puheenjohtaja (1.1.2020 alkaen)
p. 040 7153102