TROL: AHOT-käytänteitä kehitettävä ja yhtenäistettävä

26.9.2016

Tradenomikoulutus on käytännönläheistä ja tiukasti sidoksissa työelämään. Tästä syystä aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT) on merkittävässä roolissa opinnoissa. Monimutkaiset AHOT-prosessit ja tiedon puute hankaloittavat opintosuoritusten hyväksilukemista aiemmin hankitun osaamisen osalta. Tradenomiopiskelijaliitto TROL edellyttää, että jatkossa opiskelijat saavat enemmän tietoa mahdollisuudesta hyväksilukea opintosuorituksia aiemmalla osaamisellaan.

- Käytänteet aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisessa sekä tunnustamisessa ammattikorkeakouluissa vaihtelevat huomattavasti ja se asettaa opiskelijat eriarvoiseen asemaan, sanoo toiminnanjohtaja Aleksi Rankka. -  Opiskelijoilla on oltava yhtäläiset mahdollisuudet saada aiempi osaamisensa hyväksiluettua ammattikorkeakoulusta, koulutusalasta tai paikkakunnasta riippumatta, Rankka jatkaa.

Selkeät valtakunnalliset käytänteet mahdollistaisivat AHOT – toiminnan hyödyntämisen täysmittaisesti. Käytänteiden kehittäminen ja yhtenäistäminen on kaikkien etu, mutta valitettavan harva opiskelija tietää nykytilanteessa tästä mahdollisuudesta. Toimiva AHOT-järjestelmä edistää myös opiskelijoiden nopeamman etenemisen kohti työelämää.

- Opiskelijalle ei ole motivoivaa kerrata jo valmiiksi osaamaansa asiaa, varsinkin kuin se aika voitaisiin käyttää uuden, mielenkiintoisen ja aidosti ammattitaitoa kasvattavan aiheen opiskeluun, sanoo puheenjohtaja Satu Väike. - Näin rajallisia opetusresursseja olisi mahdollista käyttää hyödyllisemmin ja myös opettajille olisi mielekkäämpää opettaa motivoituneempia opiskelijoita, Väike huomauttaa.

Ammattikorkeakoulujen käytänteisiin tulee luoda valtakunnallisesti yhtenevä kokemuksen ja osaamisen arviointijärjestelmä, jolloin arviointi ei ole riippuvainen arvioijan näkemyksestä. TROL kuitenkin painottaa koulutuksen laadun varmistamista tärkeänä osana AHOT-käytänteitä.

- On ehdottoman tärkeää, että opiskelijalla, jonka opintoja on hyväksiluettu, on sama ammattitaito kuin muillakin, muistuttaa Väike. - Tämä voidaan varmistaa käyttämällä kattavia arviointimenetelmiä kuten esimerkiksi haastatteluja ja tenttejä, Väike sanoo.

Valtaosalla tradenomiopiskelijoita on jo opinnot aloittaessaan tietämystä tutkinnon eri osa-alueilta työelämän tai ammatillisen koulutuksen kautta. Tradenomi-identiteetin rakentamiseksi opiskelijan on tärkeää tiedostaa omat vahvuutensa ja aiemmin hankkimansa ammattitaito jo opintojen alkuvaiheessa. Toimivat valtakunnalliset AHOT - käytänteet palvelevat opiskelijaa, koulua ja yhteiskuntaa. Tehostamalla opiskeluajan käyttöä mahdollistetaan myös nopeampi valmistuminen.

Lisätiedot:

Tradenomiopiskelijaliitto TROL

Satu Väike, puheenjohtaja
p.040 835 6613

Aleksi Rankka, toiminnanjohtaja
p. 045 651 3026