TROL: Ammattikorkeakoulujen vanhentuneet opetusmetodit päivitettävä

18.11.2016

Ammattikorkeakoulujen vanhentuneet opetusmetodit päivitettävä

Tradenomiopiskelijat kantavat huolta ajantasaisten opetusmetodien kehittämisestä. Viime aikoina on tullut esille tapauksia, joissa ammattikorkeakouluissa käytettävät opetusmetodit tai materiaalit eivät ole nykyaikaisia. Digitalisaatio haastaa myös korkeakouluja ja tällä hetkellä teknologia ja opetustavat eivät kaikilta osin kohtaa.

- Pahimmillaan opetuksessa on käytetty vanhentuneita faktoja, kun opetusmateriaaleja ei ole päivitetty vuosiin, sanoo liiton puheenjohtaja Satu Väike. – Tilanne asettaa opiskelijat eriarvoiseen asemaan, kun toiset ammattikorkeakoulut investoivat esimerkiksi teknologiaan sekä opettajien lisäkoulutukseen ja toiset taas eivät, Väike jatkaa.

Nykyään opetukseen on tarjolla monipuolisia välineitä sekä ohjelmia, jotka mahdollistavat asioiden oppimisen nykyaikaisella ja tehokkaalla tavalla. Opiskelijat ovat joutuneet kohtamaan tilanteita, joissa opettajat eivät hallitse uutta teknologiaa ja sen hyödyntämisen sijaan pitäydytään vanhoissa metodeissa, kuten piirtoheittimissä. Tradenomiopiskelijoiden mielestä ammattikorkeakoulujen investoinnit uusiin teknologioihin menevät hukkaan, jollei henkilöstölle anneta tarpeellista koulutusta sen käyttöön.

- Opettajille on annettava riittävästi aikaa ja tukea osaamisensa kehittämiseen. Ei ole kenenkään etu, jos opiskelijoille jaetaan valmiiksi vanhentunutta tietoa vanhentuneilla metodeilla, huomauttaa liiton toiminnanjohtaja Aleksi Rankka. – - Nykyaikaiset opetusmetodit kasvattavat tietotaidon lisäksi myös opiskelijoiden motivaatiota, Rankka sanoo.

Yritykset hyödyntävät uusia teknologioita aktiivisesti, joita työelämään siirtyvän opiskelijan pitäisi hallita. Jos opiskeluaikana käytössä on vanhentuneet ohjelmistot, ei opiskelijalla ole riittäviä teknologisia valmiuksia suorittaa työtehtäviänsä tehokkaasti.

- Opiskelijoiden turhautumisen myötä myös arvostus omaa koulutusta kohtaan laskee, Rankka muistuttaa.  – Korkeakouluissa työskentelevän piirtoheitinsukupolven on päivitettävä teknologiaosaamisensa 2020-luvulle, jotta he voivat valmentaa opiskelijoita tulevaisuuden työelämän haasteisiin, Rankka summaa.

Liittokokouksessa valittiin Tradenomiopiskelijaliitto TROLille uusi hallitus

Sääntömääräisessä liittokokouksessa 11-12.11. Hämeenlinnassa valittiin liitolle uusi hallitus vuodelle 2017. Puheenjohtajaksi valittiin Veera Koli Oulusta ja varapuheenjohtajaksi Tomi Kolu Helsingistä.  Hallituksen jäseniksi valittiin Heikki Lindroos Rovaniemeltä, Mauri Pekkala Helsingistä, Reetta Pienimäki Tampereelta, Mia Rissanen Helsingistä sekä Oskari Viitaniemi Turusta. Hallituksen varajäseneksi valittiin Timo Pölkki Jyväskylästä.

Lisätiedot:

Satu Väike, puheenjohtaja
p.040 835 6613

Aleksi Rankka, toiminnanjohtaja
p. 045 651 3026