TROL: Keskustelu maksuttomasta koulutuksesta sivuraiteilla

18.11.2014

​Koulutuksen maksullisuus on puhuttanut viime aikoina hallituksen lakiesityksen myötä, jossa ehdotetaan EU- ja ETA-alueiden ulkopuolelta tuleville opiskelijoille lukukausimaksua. Julkisuudessa käytyä keskustelua ovat värittäneet mielipiteet lukukausimaksua vastaan tai puolesta, mutta tradenomiopiskelijoiden mielestä koko keskustelu on täysin sivuraiteilla.

- Lukukausimaksujen sijaan suurempi ongelma ulkomaisten tutkinto-opiskelijoiden osalta on se, ettemme osaa hyödyntää työelämässä tämän ryhmän osaamista riittävästi, sanoo puheenjohtaja Anssi Ketopaikka Tradenomiopiskelijaliitto TROL:sta. – Tähän saakka Suomessa on oltu valmiita panostamaan ulkomaisten tutkinto-opiskelijoiden maksuttomaan koulutukseen, mutta miksi emme kykene hyödyntämään heidän ammattitaitoaan ja kulttuuriosaamista, Ketopaikka kysyy.

Viime vuonna suomalaisissa korkeakouluissa oli noin 20 000 ulkomaalaista tutkinto-opiskelijaa, joista puolet opiskelee ammattikorkeakouluissa ja puolet yliopistoissa. Ulkomaisten opiskelijoiden määrä on ollut viime vuodet kasvussa. Monikulttuurisessa työyhteisössä toimiminen on yksi keskeisimpiä työelämätaitoja ja globalisoitumisen myötä sen merkitys kasvaa tulevaisuudessa.

- Eri alueiden ammattikorkeakoulut kouluttavat ulkomaisista opiskelijoista jatkuvasti oman osa-alueensa asiantuntijoita, mutta jostain syystä yritykset eivät uskalla palkata heitä, huomauttaa Ketopaikka. – Syynä voivat olla työnhakijan puutteellinen suomenkielen taito tai tai ennakkoluulot ulkomaalaista työntekijää kohtaan, Ketopaikka sanoo.

Suomen vienti on liian riippuvainen suuryrityksistä, sillä viennistä ainoastaan noin 13 prosenttia koostuu pk-yrityksten viennistä. Tradenomiopiskelijoiden mielestä ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden sijoittuminen varsinkin pk-yrityksiin tulee nähdä mahdollisuutena kansainvälistyä.

– Ammattikorkeakoulutus antaa valmiudet työelämän asiantuntijatehtäviin ja näin on myös ulkomaisten tutkinto-opiskelijoiden kohdalla. - Kohdemaan kulttuurin taitava asiantuntija on varmasti kilpailuvaltti yritykselle, jonka avulla vientiä voidaan kasvattaa, summaa Ketopaikka.

Tradenomiopiskelijat muistuttavat, että myös kansainväliset opiskelijat voivat hyödyntää liittojen urapalveluja ja toivovat myös ammattikorkeakoulujen panostavan näihin palveluihin. Tiiviillä yhteistyöllä työelämän kanssa sekä laadukkaiden urapalvelujen avulla taataan myös kansainvälisille opiskelijoille paremmat mahdollisuudet työllistyä asiantuntijatehtäviin Suomessa.

Tradenomiopiskelijaliitto TROL valitsi uuden hallituksen vuodelle 2015

Tradenomiopiskelijaliitto TROL piti vuotuisen liittokokouksensa 14.-15.11. Helsingissä. Liiton puheenjohtajaksi kaudelle 2015 valittiin Jaakko Hyvönen Turusta ja varapuheenjohtajaksi Niina Väyrynen Joensuusta.

Hallituksen jäseniksi valittiin Immo Koho Lappeenrannasta, Sanna Frisk ja Panu Schutschkoff, Helsingistä sekä Satu Väike Vantaalta. Hallituksen varajäsenenä ensi kaudella toimii Mehmet Kutuk Tampereelta.

Lisätiedot:

Tradenomiopiskelijaliitto TROL
Anssi Ketopaikka, puheenjohtaja
p. 045 279 6001

Veli-Matti Peltola, toiminnanjohtaja
p. 040 842 5358