TROL ry:n alumnitoiminta / TROL's alumni activities

7.12.2017

Alumnilla (lat. alumnus 'kasvatti' < alere 'ravita') tarkoitetaan yleensä jossakin oppilaitoksessa aiemmin opiskellutta henkilöä. Sana alumni on alun perin monikkomuoto latinankielisestä sanasta alumnus, joka tarkoittaa suojattia, kasvattia tai oppilasta. (Wikipedia, alumni)

Tradenomiopiskelijaliitto TROL ry:n tapauksessa alumnilla tarkoitetaan entistä aktiivia, joka on toiminut joko paikallisyhdistyksessä tai myös liittohallituksessa. Heitä kutsutaankin leikkisästi “Trolumneiksi”. Liittohallituksessa alumnien hyvinvoinnista ja kuulumisista huolehtii alumni- ja kulttuuritoiminnasta vastaava, eli tämän vuoden ajan se olen ollut minä.

Alumnitoiminta voi olla itsessään erittäin suuri voimavara järjestölle kuin järjestölle, sillä heillä on kokemusta toiminnasta ja myös näkemystä, siitä miten heitä voisi hyödyntää paremmin joko suoraan liiton toiminnassa tai paikallisyhdistysten kautta. Esimerkiksi tänä vuonna alumneja on ollut puhumassa Tradenomiitti the Event -tapahtumassa, jossa he kertoivat omia uratarinoitaan ja kuinka he ovat päässeet siihen pisteeseen jossa he ovat nyt. Heitä on yritysten luottamushenkilöinä, työsuojeluvaltuutettuina, yhdistysten ja liittojen hallituksissa sekä valtuustoissa vaikuttamassa monien erilaisten ihmisten asioihin.

Monissa organisaatioissa olisi varmastikin käyttöä vahvalle alumniverkostolle, jota käyttää resurssina. Esimerkiksi korkeakouluissa voitaisiin tuoda opetukseen alumnien tietämystä työelämän tarpeista ja mitä se oikeasti vaatii. Valitettavasti alumnit nähdään myös jollain tavalla uhkana heidän edustamansa kokemuksen takia, voi olla nimittäin hieman pelottavaa uudelle aktiiville jos alumni tulee kertomaan kuinka asioita pitäisi tehdä. Tässä tulisi keskustella, olla vuorovaikutuksessa toistensa kanssa niin, että alumneja ei nähtäisi uhkana vaan mahdollisuutena.

Alumnien hyödyntäminen on erittäin suuri mahdollisuus kehittää järjestön toimintaa eteenpäin, mutta myös se on tärkeää että alumnit kokevat saavansa jotain siitä, että heitä konsultoidaan, pyydetään puhumaan erilaisiin tapahtumiin tai vain pyydetään mukaan toimintaan. Todennäköisesti tämä motivoi heitä myös jatkossa olemaan mukana toiminnassa, jonka johdosta niin alumniverkosto kuin -toimintakin kehittyvät eteenpäin.

Tämän vuoden alumnitapaaminen oli marraskuun puolivälissä Helsingissä ja paikalla oli yllättävän hyvin alumneja, ajankohdan vaikeuden ymmärtäen. Tapaamisessa keskusteltiin alumnitoiminnan merkityksestä niin alumneille kuin liitolle ja miten siitä saataisiin mahdollisimman hedelmällistä kaikille osapuolille. Lisäksi pohdimme erillisen alumnityöryhmän perustamisesta, jotta alumnien ääni kuuluisi myös jatkossa virallisia kanavia pitkin liittohallitukselle. Mielestäni tapaaminen oli onnistunut, saimme uusia ideoita toimintaan ja mihinkä suuntaan sitä pitää viedä.

Haluankin vielä kiittää kaikkia alumneja, jotka olivat tapaamisessa kehittämässä liiton alumnitoimintaa eteenpäin ja heitä jotka ovat vuoden aikana olleet mukana meidän tai paikallisyhdistyksien tapahtumissa!

-------------------------------

An alumnus, an alumna, or an alumnum is a former student, and commonly a graduate of an University. An alumnus can also be a former member, employee, contributor as well as a former student.. (Wikipedia, alumnus)

For us at the National union of BBA student’s alumni or alumnae is a former student active either from local branch and/or Unions board. Playfully they are calling themselves as ”Trolumni”. At the Board wellfare and communicating with alumni has been my responsibility as I am in charge of Alumni and culture activities.

Working with alumni can be huge asset and it is also universal. They already have the experience and propably can give some insight what they can do for the Union or locally. For example, in 2017 alumni have been talking at our events. Such as Tradenomiitti the Event, where they told their own career stories and how they got where they are now and where they might go next. Our alumni are very diverse group of people, but it seems there is one thing common –  will to influence. Many of our alumni are their workplaces union representative, safety representative, part of board’s and councils of different organizations and so on. 

Many organizations could use a strong network of alumni, which could be used as an asset. For example Universities of Applied Sciences could call them and ask if they would like to come and keep lecture what working for certain industry needs and what kind of skills you need to get to be hired. Unfortunately alumni are sometimes seen as some sort of threat, it might be because of their experience. It might be scary for some new student active when an alumni comes and tells you how things should be run. This should not happen, there should be interaction between them so the alumni could  be seen as a possibility instead of threat.

Working with alumni is a great chance to develop organization forward, but it is very important for alumni that they feel like they get something as well since no one wants to be used for free. Propably this will motivate them to be involved in action for time to come, which will drive everyone forward.

This years alumni meetup was held at mid of November in Helsinki and I was happy how many took part, since it was basically in middle of the most busiest time for pre-Christmas party season. In the meetup, there were conversations how to get the most out of them while still getting them something – so action would be fruitful. And we were also discussing a possibility to organize some sort of alumni-team. So their voice would be heard to the Union even better. In my opinion the meeting was a success, we got new ideas to do and what way we should go.

At last, I would like to thank all alumni who took part of this meeting and all of them who have done something for us as an Union and/or our local branches!