TROL: Työharjoittelun laadusta ei saa tinkiä

23.10.2015

Tradenomiopintoihin sisältyvä pakollinen työharjoittelujakso on opiskelijalle mainio tilaisuus näyttää oma osaamisensa työelämässä. Samalla voi parantaa omia työllisyysmahdollisuuksiaan valmistumisen jälkeen. Tradenomiopiskelijaliitto TROL on huolissaan harjoittelujaksojen tavoitteiden toteutumisesta, sillä yli 40 prosenttia opiskelijoista kokee, etteivät he pysty soveltamaan koulutuksessa saamaansa osaamista harjoittelujaksolla ollenkaan.

- Pitkään jatkunut heikko taloustilanne heijastuu vääjäämättä myös työharjoittelujaksoihin, kun resursseja on leikattu niin ammattikorkeakouluista kuin työpaikoiltakin, sanoo toiminnanjohtaja Veli-Matti Peltola. – Useilla työpaikoilla ohjaus on riittämätöntä, jos sitä pystytään nykytilassa järjestämään ollenkaan, Peltola huomauttaa.

Opiskelijan pitäisi laatia harjoittelujaksolle suunnitelma yhteistyössä työnantajan kanssa, josta käy ilmi osaamistavoitteet sekä itse työtehtävät. Ammattikorkeakoulun puolestaan on huolehdittava, että harjoittelupaikka ja –tehtävät itsessään ovat sellaisia, että ne edistävät opiskelijan osaamista sekä polkua kohti valmistumisen jälkeistä työllistymistä.

- Jäseniltämme saadun palautteen perusteella on nähtävissä, että joissain tapauksissa harjoittelun laadusta tingitään, jotta opinnot etenisivät nopeasti, Peltola kertoo. – Tällöin vaarannetaan myös opiskelijan tulevan työuran ensiaskelia, jos työharjoittelun korkeista kriteereistä ei pidetä kiinni, muistuttaa Peltola.

Pitkään on keskusteltu myös työharjoittelujaksojen palkallisuudesta, mikä vaihtelee merkittävästi eri toimialojen ja yritysten kesken. Viidesosa tradenomiopiskelijoista suorittaa opintoihinsa kuuluvan pakollisen 30 opintopisteen harjoittelujakson palkatta. Tradenomiopiskelijat tekevät työharjoittelussaan usein tuottavaa työtä, jolloin palkallisuudelle on olemassa selkeät perusteet.

- Työharjoitteluja tehdään usein myös kesäaikaan, jolloin opiskelijan pitäisi säästää tulevaa lukukautta varten, mutta palkaton harjoittelujakso ei anna siihen mahdollisuutta, puheenjohtaja Jaakko Hyvönen huomauttaa. – Silloin tällöin tulee vastaan myös tapauksia, joissa yritys ketjuttaa palkattomia harjoitteluja ja siten yrittää paikata ilmaiseksi resurssipulaa, toteaa Hyvönen.

Harvat ammattikorkeakoulut ovat linjanneet työharjoitteluiden palkallisuudesta kun taas suurin osa yliopistoista on näin tehnyt. TROL peräänkuuluttaakin ammattikorkeakouluilta yhtenäisiä käytäntöjä työharjoitteluun liittyen.

- Onnistunut ja laadukas työharjoittelu on opiskelijan, yrityksen ja ammattikorkeakoulun yhteispeli, joka tavoitteet täyttäessään tuottaa lisää osaamista niin yritykselle kuin opiskelijalle itselleen, Hyvönen sanoo. – Hyvien kokemusten pohjalta myös ammattikorkeakoulujen työelämäyhteydet tiivistyvät alueen yrityksiin, summaa Hyvönen.

Lisätiedot:

Jaakko Hyvönen, puheenjohtaja
p. 040 5158591

Veli-Matti Peltola, toiminnanjohtaja
p. 040 842 5358