TROL: Vähän resursseja, paljon koulutusta - mahdoton yhtälö?

10.12.2018

Hämeen ammattikorkeakoulu tiedotti maanantaina 3.12. käynnistävänsä yhdessä Ypäjän Hevosopiston kanssa uuden hevosalalle suuntautuvan liiketalouden koulutuksen. Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee koulutusta ammattikorkeakoulujen strategiarahoituksella. Tradenomiopiskelijaliitto on huolissaan tradenomitutkintojen määrän lisääntymisestä.

Tradenomiopiskelijaliitto kannustaa korkeakouluja profilointiin sekä omien vahvuuksien kehittämiseen. Liiketoimintaosaaminen on tämän päivän työelämän perustaito, jonka opetusta on hyvä lisätä kaikkiin ammattikorkeakoulututkintoihin, mutta sitä ei missään tapauksessa tule tehdä lisäämällä tutkintoon johtavia tradenomitutkintoja, linjaa Tradenomiopiskelijaliiton puheenjohtaja Jere Nieminen.

Mikäli tietyn alan osaamiselle on tarvetta myös tradenomitutkinnon näkökulmasta, näkee Tradenomiopiskelijaliitto erikoistumisopinnot tehokkaampana ja vastuullisempana vaihtoehtona, kuin kokonaan uudenlaisen tutkintokokonaisuuden luomisen. Liian kapealle osaamisalalle luodut tutkintokokonaisuudet pirstaloittavat osaamista, eivätkä palvele opiskelijaa parhaalla mahdollisella tavalla tulevaisuuden muuttuvassa työelämässä.

Uudenlainen koulutustarve tulee paikata muuten, kuin nostamalla tradenomitutkintojen määrää. Tradenomeja koulutetaan tällä hetkellä aivan liikaa työelämän tarpeisiin nähden sekä liian monessa toimipisteessä. Koulutus on järjestettävä paikassa, jossa työelämän tarpeet ovat linjassa koulutusmäärien kanssa.

Olemme huolissamme opetusresurssien riittävyydestä ammattikorkeakoulujen rahoituksen pienennettyä viidenneksellä vuodesta 2012. Opetukseen varattua resurssia on paikoittain pienennetty jopa 40 prosenttia. Vaikka uusiin tutkintokokonaisuuksiin saataisiin opetus- ja kulttuuriministeriöltä strategiarahaa, ei tradenomitutkintojen määrän lisääminen kansallisella tasolla ole vastuullista tradenomien työttömyyslukuihin peilaten. Vähenevät resurssit ja rahoitus pitää ohjata tarkoituksenmukaisimman koulutuksen toteuttamiseen tutkintomääriä nostamatta, Jere Nieminen kiteyttää.