Verkostot ovat parasta työttömyysturvaa

19.11.2015

Nykytilanteessa korkeakoulutettujen työllisyystilanne on heikko, eikä perinteisillä työnhakumetodeilla enää pärjää työpaikkojen tai opintoihin sisältyvän työharjoittelupaikkojen haussa. Verkostoitumisella ja suhdetoiminnalla on yhä merkittävämpi rooli työnhaussa, mutta siitä keskustellaan edelleen liian vähän. Tradenomiopiskelijaliitto TROL vaatii työnhakutaitojen opetuksen lisäämistä tradenomiopinnoissa.

- Jopa 70 prosenttia työpaikoista on niin sanottuja piilotyöpaikkoja, joiden löytäminen ilman verkostoja on lähes mahdotonta, sanoo toiminnanjohtaja Veli-Matti Peltola. – Tulevaisuudessa aktiivinen verkostojen rakentaminen tulee nähdä voimavarana, mikä tulee aloittaa jo opintojen aikana. Tässä työssä myös ammattikorkeakoulujen rooli on suuri, Peltola jatkaa.

Valitettavan moni tradenomiopiskelija (60%) kokee, ettei saa korkeakoulunsa kautta kontakteja alueensa yrityksiin. Samaan aikaan tradenomiopiskelijoista noin 36 prosenttia kokee työnhakunsa suurimmaksi haasteeksi nimenomaan vaillinaiset verkostot tai niiden suoranaisen puutteen.

- Vaikka yleisesti on tiedossa, että verkostot edesauttavat työllistymistä, silti se osa-alue jää aivan liian pienelle huomiolle työnhakutaitoja opeteltaessa, huomauttaa puheenjohtaja Jaakko Hyvönen. – Monilla opiskelijoilla sekä korkeakouluilla on selvä kuva verkostojen tarpeellisuudesta, mutta opiskelijat saavat liian vähän työkaluja verkostojen rakentamiseen työnhaun näkökulmasta, sanoo Hyvönen.

Tradenomiopiskelijoiden mielestä korkeakoulujen on otettava lisää vastuuta siitä, että työnhakutaitoja opetellaan nykyistä enemmän opintojen aikana. Lisäksi opiskelijoiden itsensä on ymmärrettävä oman aktiivisuuden merkitys verkostojen luomisessa ja ylläpitämisessä. Kun verkostojen rakentaminen nähdään tärkeäksi, sillä edistetään myös opiskelijoiden työllistymismahdollisuuksia.

- Työnhakutaitojen opettaminen vaatii asiaan perehtyneiden asiantuntijoiden työpanosta ja siihen on korkeakouluissa varattava riittävästi resursseja, sanoo Peltola. – Tähän työhön on saatavissa osaavia kumppaneita, kuten tutkintopohjaiset liitot, jotka tarjoavat laadukkaita urapalveluja myös opiskelijajäsenilleen, Peltola muistuttaa.

– Yhdessä on vaikutettava asenneilmapiiriin, jotta verkostojen tärkeys tunnistetaan. Näin myös työmarkkinoille tulevien uusien asiantuntijoiden osaaminen saadaan heti käyttöön työelämässä, Hyvönen kiteyttää.Tradenomiopiskelijaliitto TROL:n liittokokous 13.-14.11. valitsi uuden hallituksen vuodelle 2016. Puheenjohtajaksi valittiin Satu Väike Vantaalta (Trombi ry) ja varapuheenjohtajaksi Anssi Nissinen Helsingistä (Talko ry). Hallituksen jäseiksi valittiin Jori Kokkala Helsingistä (Atkins ry), Veera Koli Oulusta (Ultra ry), Jaana Paju Vantaalta (Trombi ry) ja  Annika Seppänen Vaastasta (Vato ry). Hallituksen varajäseneksi valittiin Linda Leppänen Tampereelta (TTO ry). Uusi hallitus aloittaa toimikautensa ensi vuoden alussa järjestäytymiskokouksella tammikuussa.
 


Lisätiedot:
Tradenomiopiskelijaliitto TROL

Jaakko Hyvönen, puheenjohtaja
p. 040 5158591

Veli-Matti Peltola, toiminnanjohtaja
p. 040 842 5358